Farmec în pericol după ce ANAF a recalculat accize de 15 milioane de euro

Unul din cele mai importante branduri clujene şi naţionale, producătorul de cosmetice Farmec este în pericol de a se închide după ce ANAF a calculat că societatea comercială trebuie să plătească accize în valoare de nu mai puţin de 15 milioane de euro.

Dacă nu face plata, Farmec ar putea să se închidă deoarece inspectorii ANAF Cluj au intenţia de a pune sechestru obligatoriu pe bunurile societăţii. Totul în urma unui control realizat în baza sesizărilor depuse de un acţionar minoritar al Farmec. Potrivit mai multor memorii şi sesizări depuse de conducerea Farmec la Ministerul Finanţelor, la ANAF şi la Guvern, controalele similare desfăşurate la Farmec de autorităţile statului în ultimii cinci ani nu au găsit nici un fel de nereguli.

Mihaela Turdean, membru al Consiliului de Administratie şi actionar al companiei Farmec SA a precizat că de fapt, potrivit legii, societatea nu este plătitoare de accize, deoarece achiziţionează şi utilizează în procesul de producţie doar alcool denaturat acesta fiind neaccizabil. „Această sumă calculată fără a avea la bază un temei legal, pune în pericol însăşi existenţa societăţii, deoarece reprezintă profitul companiei pe aproximativ 10 ani” arată Mihaela Turdean, care a adăugat faptul că deşi a cerut o audienţă la conducerea ANAF Cluj nu a primit nici un răspuns.

Memorii au adresat autorităţilor statului în acest caz şi membrii de sindicat ai Farmec, companie care are 650 de angajaţi. „S.C. FARMEC SA este o societate cu capital 100% românesc, privatizată în anul l995 prin metoda MEBO, fiind, probabil singura de această anvergură care, s-a dovedit a fi un succes prin utilizarea acestei metode de privatizare, ce a dat posibilitatea salariaţilor, pensionarilor şi conducerii să devină acţionari. Din păcate, însă, de mai bine de 15 ani, acţionarul minoritar Olăneanu Nicolae Cristinel, cel care s-a insinuat într-un mod dolosiv în acţionariatul societăţii comerciale, încearcă preluarea prin diverse metode a S.C FARMEC S.A., utilizând în acest scop în mod sistematic, abuzul de drept, calomnia, delaţiunea şi o atitudine constant persuasivă menită să intimideze şi să timoreze atât conducerea societăţii, cât şi salariaţii, dar şi să influenţeze deciziile instituţiilor statului inclusiv pe cele ale organelor de control implicate în desfăşurarea procedurilor de soluţionare a multiplelor plângeri formulate de acest acţionar minoritar. Scopul său declarat, în mod explicit în numeroase rânduri, este acela de a închide această companie şi utilizând poziţia ocupată de aceasta în municipiul Cluj-Napoca,  de a o trans{orma într-o afacere imobiliară, urmărind să înstrăineze apoi şi brandul românesc „Gerovital” unor societăţi concurente din afara ţării. În momentul în care vă adresăm acest memoriu, organele de control ale ANAF Cluj, fără să ţină cont de argumentele legale invocate de societatea noastra, de faptul că toate aceste aspecte mai fuseseră verificate de aceleaşi organe în ultimii 5 ani, nesesizându-se nici un fel de nereguli, a iniţiat şi finalizat un nou control la S.C. FARMEC SA, bazându-se exclusiv pe sesizările lui Olăneanu Nicolae, precum şi pe adresa nr 669578 din 14.10.2014 emisă de Ministerul Finanţelor Publice şi interpretată în mod excesiv şi eronat de organele aflate în control. Prin măsurile dispuse în urma acestui control, despre care acestea afirmă că le-a fost impus „din altă parte”, ANAF Cluj este pe punctul de a proceda la instituirea de sechestre asupra societăţii comerciale şi implicit la oprirea activităţii acesteia cu toate consecinţele economice, sociale şi profesionale ce decurg din aceasta”, se arată în memoriul angajaţilor Farmec.

În acelaşi document se precizează că oprirea activităţii Farmec ar afecta şi bugetul public, deoarece compania contribuie anual cu circa 5, 5 milioane de euro la bugetul statului.

Nemulţumirile semnalate de angajaţii şi conducerea Farmec au făcut şi obiectul unei interpelări adresate în Parlament de deputatul Andrea Paul. „Sunt amenințate peste 600 de locuri de muncă, un brand care a dus numele României peste hotare și care ocupă o poziție de top în clasamentul firmelor din Cluj, raportând la finalul anului 2013 o cifră de afaceri de 138 milioane RON și un profit net de 7, 3 milioane RON. În baza controlului de la ANAF, au fost recalculate accize în valoare de 15 milioane de euro de plată, deoarece achiziționează și utilizează în procesul de producție doar alcool denaturat, acesta fiind conform legii neaccizabil. Această sumă a fost calculată fără un temei legal și pune în pericol însăși existența companiei, deoarece reprezintă profitul său pe aproximativ 10 ani. Am trimis o interpelare parlamentară către președintele ANAF pentru a solicita clarificări în acest caz și o rezolvare urgentă a situației create”, a precizat deputatul PDL.

Poziția companiei Farmec

„Compania noastră și-a respectat întotdeauna angajamentele față de toți partenerii săi și se află la zi cu plata tuturor taxelor datorate statului. Am dori să subliniem faptul că toate aspectele controlate în prezent de reprezentanții ANAF au mai fost verificate de aceeași instituție în ultimii cinci ani, fără a fi constatate nereguli. Este greu de înțeles pentru compania noastră care sunt rațiunile pentru care organele de control ale statului au decis intensificarea acțiunilor de control și întocmirea unor rapoarte care, până în prezent, nu iau în considerare argumentele legale invocate de societatea noastră și cadrul legal în baza căruia operăm. Consecințele economice și sociale care ar putea decurge din interpretarea eronată și superficială a informațiilor puse la dispoziție și a cadrului legal, ar putea antrena efecte sociale majore atât pentru cei 635 de salariați, cât și pentru familiile acestora.

Farmec este o companie stabilă, solidă din punct de vedere economic şi care are capacitatea să gestioneze cu competenţă şi fermitate orice situatie de natura celei menţionate mai sus.

Farmec există de 125 de ani şi aduce mereu o contribuţie notabilă în domeniul ei de activitate, depunând eforturi constante de a aduce plus valoare consumatorilor, indiferent de evoluţia pieţei.

Notorietatea produselor fabricate şi a brandurilor deţinute de către companie, au consacrat-o în rândul consumatorilor din ţară şi de peste hotare. Bazându-se pe aceste valori perene, pe forţa angajaţilor săi şi pe respectul total al legii, în litera şi spiritul său, Farmec are convingerea că toate operaţiunile şi acţiunile efectuate de către companie se înscriu în totalitate cadrului legal existent.

În acest context ne declarăm transparența totală și disponibilitatea în fața autoritătilor abilitate de a pune la dispoziție, ca si pana in prezent, toate documentele necesare pentru o reală clarificare. În calitatea sa de mare contribuabil, FARMEC S.A. participă constant la bugetul statului cu o sumă de aproximativ 6 milioane de euro anual”, se precizează într-un răspuns trimis redacţiei de conducerea societăţii comerciale.


Publicitate

Postaţi un comentariu