Petiție pentru îmbunătățirea programului Școala Altfel

Foto: Dan Bodea

Peste 250 de persoane au semnat deja petiția lansată în 25 ianuarie de Fundația Noi Orizonturi (FNO) în vederea îmbunătățirii programului Școala Altfel, ca parte a unui demers care vrea să propună Ministerului Educației și Cercetării Științifice (MECȘ) un set de recomandări dezvoltate în urma unui amplu proces de consultare, analiză și dezbatere publică, inițiat în noiembrie 2014.

Printre minusurile acestui program,  care se desfășoară deja de cinci ani în școlile din România, organizatorii campaniei au identificat: eticheta „altfel” este interpretată ca „nesemnificativ”/„facultativ”; programul se suprapune cu olimpiadele naţionale; nu are o viziune pe termen lung și scop educațional clar definit; încarcă birocratic, mai ales consilierul educativ; adâncește inegalitățile școlare; profesorii sunt nevoiți să organizeze activități fără resurse; iar elevii au un rol scăzut în proiectarea lor.

Citiți și:

O altfel de Școală Altfel: mai puțină pierdere de vreme și mai multe activități concrete

Grupul „Școala Altfel. TOT Educație!” propune Ministerului Educației un set de soluții de îmbunătățire a programului, între care:

-Misiunea comunității școlare (elevi, cadre didactice, management, părinți) să fie de a îmbogăți activitatea de pe tot parcursul anului cu metode testate în Școala Altfel și care se dovedesc eficiente în dezvoltarea motivației pentru învățare și a competențelor cheie în rândul elevilor.

-Să se permită unităților școlare să aleagă perioada de desfășurare a programului Școala Altfel în funcție de propriul calendar și de activitățile pe care doresc să le implementeze și să dăm și olimpicilor posibilitatea să participe la Școala Altfel.

-Reducerea birocrației, prin definirea un set standard de informații care să fie colectate de la unitățile școlare de către Inspectoratele Școlare Județene.

-Lansarea unui ghid de implementare care să descrie clar și concis vizunea programului pe termen scurt și lung, să ofere recomandări privind proiectarea, derularea și evalurea programului, respectând și încurajând autonomia școlilor, să includă un glosar de termeni și anexe clarificatoare.

În etapa de consultare au fost colectate recomandări privind funcționarea programului Școala Altfel de la 160 persoane din Cluj, Craiova, Iași și București. Propunerile dezvoltate au fost publicate și supuse dezbaterii publice între 20 noiembrie 2015 și 15 ianuarie 2016, perioadă în care au fost primite comentarii și sugestii de la 284 persoane care fie au participat la dezbaterile organizate la Cluj, Iași, București și Timișoara, fie au completat formularul online de feedback.

Demersul este susţinut până acum de peste 10 organizaţii şi instituţii, între care Coaliţia pentru Educaţie, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Centrul Raţiu pentru Democraţie sau Asociaţia Go Free.

Petiția poate fi semnată până pe 29 februarie la adresa www.petitieonline.com, urmând a fi înaintă Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCŞ) împreună cu o scrisoare deschisă prin care se cere modificarea Ordinului MENCŞ nr. 4496/13.07.2015 privind structura anului şcolar, conform propunerilor formulate de grupul de lucru „Școala Altfel. TOT Educație!”, constituit la inițiativa FNO.

În fiecare an, 300.000 de cadre didactice, 1.800.000 de elevi și 3.000.000 de părinți sunt implicați în programul Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!.

Postaţi un comentariu