Universitățile clujene își așteaptă viitorii studenți

Foto: Dan Bodea

După ce au trecut mai mult sau mai puțin bine de testul Bacalaureatului, absolvenții de liceu se pregătesc să treacă la următorul nivel: facultatea. Cele mai vânate sunt, în mod logic, locurile la buget. Universitatea Babeș-Bolyai continua să fie una dintre cele mai tentante destinații pentru tineri absolvenți din întreaga țară, dar ofertă există ca la piață: pentru toate gusturile și dorințele.

Universitatea Babeş-Bolyai va scoate la concurs, pentru anul universitar 2017-2018,  1.946 de locuri destinate celor care vor să studieze în extensiile Universităţii din diferite oraşe ale ţării.

Dintre acestea, cele mai multe locuri scoase la concurs sunt la nivel licenţă, unde absolvenţii de liceu vor avea la dispoziţie 1.346 de locuri bugetate şi cu taxă la forma de învăţământ cu frecvenţă, precum şi 365 de locuri la forma de învăţământ la distanţă.

Alte 235 de locuri bugetate şi cu taxă vor fi scoase la concurs la programele de master existente în extensiile Universităţii Babeş-Bolyai.

„Extensiile universitare fac parte integrantă din Universitatea noastră. Nu suntem o universitate locală, suntem un centru de cunoaştere pentru întreaga ţară, astfel că trebuie să fim prezenţi acolo unde ne sunt studenţii. Deschiderea extensiilor a fost bazată pe cerinţa sistemului de învăţământ şi este în deplin acord cu strategia UBB de a oferi educaţie şi cercetare de excelenţă la nivelul întregii ţări. Toate extensiile sunt extrem de importante, la fel de importante precum structura centrală a UBB şi ne dorim ca, pe viitor, să întărim şi să dezvoltăm aceste structuri”, a declarat rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop.

În prezent, Universitatea Babeş-Bolyai are extensii ale facultăţilor de Geografie, Ştiinţa şi Ingineria Mediului, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Business, Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, respectiv Educație Fizică și Sport, localitățile în care funcționează extensiile acestora fiind: Bistrița, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc, Năsăud, Satu Mare, Sibiu, Sf. Gheorghe, Sighetu Marmației, Târgu-Mureș, Târgu Secuiesc, Zalău.

În total, Universitatea Babeș-Bolyai va scoate la concurs, pentru anul universitar 2017-2018, un număr de 4.947 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu, peste 9.200 de locuri în regim cu taxă și 2.650 de locuri pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă pentru studii universitare de nivel licenţă.

La nivel master, UBB va scoate la concurs, pentru anul universitar 2017-2018, peste 3.595 de locuri la buget, peste 6.600 de locuri la taxă și aproximativ 900 de locuri pentru învățământul cu frecvență redusă.

Candidații vor putea alege între cele 237 de programe de licență (învățământ cu frecvență și la distanță), respectiv cele 223 de programe de master (învățământ cu frecvență sau frecvență redusă).

Granturi pentru olimpici

Absolvenţii de liceu premiaţi la olimpiadele naţionale şi internaţionale admişi la facultate vor primi, începând din anul universitar 2017-2018, granturi cu o valoare cuprinsă între 1.500 de euro/an şi 3.500 de euro/an, în funcţiile de tipul olimpiadei şcolare şi de premiile obţinute.

Astfel, se vor acorda 2.500-3.500 euro/an/absolvent pentru elevii premiaţi (locurile 1, 2 şi 3) la olimpiade internaționale, respective 1.500-2.500 euro/an/absolvent pentru elevii premiaţi (locurile 1, 2 şi 3) la olimpiade naționale.

Acordarea granturilor este posibilă în baza Hotărârii de Guvern nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”.

Programul se adresează tinerilor absolvenți care, pe parcursul celor 4 ani de liceu, au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, câștigând, cel puțin o dată, unul din locurile 1, 2 sau 3.

De asemenea, programul propune și acordarea unor sume suplimentare: maximum 500 euro/an/bursier pentru participarea la evenimente științifice internaționale și/sau pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală, maximum 3.500€/an/echipă formată din cel puțin 5 bursieri provenind din una sau mai multe universități, pentru materiale, subansamble și subcontractări, pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei proprii cu care se prezintă la concursuri internaționale de prestigiu.

Tinerii beneficiari ai granturilor au obligația de a urma cursurile unei universităţi din România, de a urma, după terminarea studiilor de licență, studii doctorale în România, inclusiv în cotutelă, respectiv de a lucra cel puțin 4 ani în activități de dezvoltare tehnologică într-o unitate CDI cu capital majoritar de stat (institut sau universitate) sau privat din România.

UTCN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca scoate la concurs pentru admiterea 2017, un număr de 3220 de locuri la buget și 1787 de locuri cu taxă pentru învățământul de licență. Din locurile bugetate, 10 sunt alocate candidaților de etnie romă.

Pentru studiile de masterat, Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca oferă un număr de 1915 de locuri la buget și 651 de locuri cu taxă la cele 105 specializări. Din numărul de locuri bugetate, 3 sunt alocate candidaților de etnie romă.

Cele 12 facultăți al universității, între care 9 la Cluj-Napoca și 3 la Baia-Mare, cu extensii universitare în localitățile Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău, pun la dispoziția viitorilor studenți 96 de programe de studii de licență, în limba română, precum și în limbile engleză și germană. Concursul de admitere va consta în examen scris și /sau probe de aptitudini pentru unele facultăți iar pentru altele, concursul va fi în baza unui dosar de admitere.

Înscrierile au început în data de 11 iulie și se vor încheia în 20 iulie, cu particularități funcție de tipul de examen susținut. Informații legate de calendare, probe de concurs, număr de locuri pe specializări, se găsesc la adresa

USAMV

La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, înscrierile pentru studiile de licenţă şi pentru studiile de masterat, pentru anul academic 2017-2018, se fac în perioada 17-22 iulie 2017, la cele 5 facultăţi ale Universităţii – Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară şi Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor.

La nivel de licenţă, în anul academic 2017-2018, pentru cele 23 de programe de studii acreditate, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pune la dispoziţia viitorilor studenţi 850 de locuri bugetate (din care 1 loc special pentru candidaţii de etnie rromă, la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii), 706 de locuri cu taxă şi 210 de locuri pentru învăţământ la distanţă.

Admiterea la Facultăţile: Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii, Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor se face fără examen, după media obţinută la examenul de bacalaureat. La Facultatea de Medicină Veterinară, candidaţii la linia de studiu în limba română vor susţine două teste grilă, din domeniul biologie, cu o pondere de 20% şi chimie, cu o pondere de 20%, iar media de bacalaureat are o pondere de 60%. La liniile de studiu în engleză sau franceză, probele specifice sunt: voluntariat în creşterea şi protecţia animalelor (atestate şi recomandări), cu o pondere de 10%, precum şi media de bacalaureat sau echivalent, cu o pondere de 90%.

La nivel de master, vor fi scoase la concurs pentru cele 26 de programe de studii acreditate, 410 de locuri la buget şi 327 de locuri cu taxă.

Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediei generale obţinute (media examenului de licenţă şi media testului grilă, interviului sau eseului).

Înscrierile se fac zilnic, în perioada 17-22 iulie, între orele 800-1600, la sediul Universităţii din Calea Mănăştur, nr. 3-5, Cluj-Napoca. În cadrul punctelor de înscriere, candidaţii vor fi preluaţi de cadre didactice care le vor sta la dispoziţie cu toate informaţiile necesare privind programele de studii, taxele de înscriere, precum şi taxele de şcolarizare.

Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj

Perioadele de înscriere a candidaţilor la concursul de admitere pentru toate programele de studii sunt următoarele: prima sesiune: 17 – 21 iulie 2017; a doua sesiune: septembrie 2017 (se organizează doar dacă, după prima sesiune, rămân locuri neocupate, data exactă va fi anunțată ulterior pe pagina de internet a universității). Sesiunea de examen din vară va avea loc în 26 iulie 2017.

Înscrierea candidaţilor va fi asigurată de către un birou special creat în acest scop, care va funcţiona în perioadele menţionate mai sus, între orele 8.00 și 16.00.  Universitatea oferă cazare candidaților și însoțitorilor acestora, în căminele UMF, contra cost, pe durata admiterii. Opțiunea de cazare se va înregistra odată cu înscrierea la concursul de admitere.

Concursul de admitere din 26 iulie 2017 constă în probă unică, scrisă, în limba română.

 

 

 

 

 

Postaţi un comentariu