UBB şi UTCN, alături de alte trei mari universități din ţară, fac apel la respectarea Legii învăţământului superior

Universitatea „Babeș-Bolyai”/ Foto: Dan Bodea
eepurl.com

Rectorii Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universității din București, Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universității Politehnice din București și Universității Tehnice din Cluj-Napoca au înaintat o scrisoare deschisă adresată Guvernului României, solicitând sprijin pentru rezolvarea amiabilă a conflictului instituțional apărut între universități și Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România ANELIS PLUS.

Rectorii au lansat un apel la respectarea prevederilor Legii nr. 85 / 2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011.

Principalele probleme semnalate în cadrul petiţiei online lansate se referă la subminarea autonomiei universitare şi transferul efortului bugetar către veniturile proprii ale universităților, afectând astfel mai ales universităţile mai performante sub aspectul managementului academic (care au generat resurse financiare proprii).

„Atragem atenția că măsura inițiată prin Ordonanța de rectificare bugetară creează un prejudiciu material în special acelor instituții de învățământ superior cu care România apare în ranking-urile internaționale, care și-au asumat dezvoltarea strategică. Mai mult, folosirea abuzivă a rezervelor bugetare ale universităților duce la riscul încălcării autonomiei conferită de Constituție”, se arată în petiţia online lansată în cursul acestei săptămâni.

 Iniţiatorii petiţiei adresează Guvernului României „un apel la responsabilitate și la respectarea programului de guvernare care prevede sprijin financiar, nicidecum transferarea obligațiilor bugetului de stat asupra soldurilor universităților” şi îi solicită „să respecte obligațiile legale care îi revin în aplicarea Legii nr. 85/2016, prin alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare plății drepturilor respective pentru anul în curs și întreaga perioadă de referință”.

Reprezentanții universităților consideră că ultimele decizii ale Guvernului afectează în mod negativ universitățile care au obținut rezultate remarcabile și sunt prezente în clasamentele internaționale, întrucât le obligă să suporte, din fonduri proprii, majorările salariale acordate prin lege, care ar fi trebuit să fie suportate din alocările bugetare, diminuându-le astfel fondurile alocate cercetării şi dotărilor necesare unui act educaţional performant. 

În acelaşi timp, universităţile fără resurse financiare disponibile, care trebuie să aplice aceleaşi prevederi legislative, sunt sprijinite de la bugetul de stat, fapt care creează un precedent discriminatoriu.

Asociația ANELIS Plus are ca misiune, precizată chiar de inițiatorii proiectului, reprezentarea intereselor de informare şi documentare a membrilor săi, promovând cunoaşterea şi susţinând implementarea politicilor educaţionale şi de cercetare prin achiziţia de resurse electronice de informare ştiinţifică destinate învăţământului şi cercetării, pentru a răspunde nevoilor crescânde de informare şi documentare ale utilizatorilor din România.

Potrivit iniţiatorilor scrisorii deschise, ANELIS Plus, ignorând această misiune, impune universităților din România clauze contractuale/financiare suplimentare, altele decât cele stabilite inițial prin calitatea statutului de membru. O instituție publică nu-și poate asuma legal aceste clauze/suportarea acestor cheltuieli, acesta însemnând că accesul studenților, al cercetătorilor și al cadrelor didactice la resursele științifice, prin intermediul ANELIS Plus, va fi blocat.

Postaţi un comentariu