Studenţi UTCN, laureaţi ai primei ediţii a Concursului Naţional Studenţesc de Ingineria Autovehiculelor „Profesor universitar inginer Constantin Ghiulai”

Premii pentru studen'ii UTCN / Foto: Ban Bodea

Clujul a fost participat la Concursul Naţional Studenţesc de Ingineria Autovehiculelor „Profesor universitar inginer Constantin Ghiulai”, domeniul „Dinamica autovehiculelor”, desfăşurat în cadrul celui de-al 3-lea International Congress Science and Management of Automotive and Transportation Engineering (SMAT2014) s-a desfășurat în perioada 23-25 octombrie 2014, la Craiova. Studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca a obţinut rezultate remarcabile: premiul I la secțiunea pe echipe, premiul I – individual – Mureșan Radu Daniel- Facultatea de Mecanică; premiul II – individual – Dragoş Bogdan Ioan – Facultatea de Mecanică.

În etapa finală a acestui concursul au ajuns echipe însumând 28 de studenți de la şapte universităţi din ţară: Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea din Piteşti, Universitatea Politehnica din Timişoara.

Desfăşurarea concursului are loc sub patronajul Societăţii Inginerilor de Automobile din România – SIAR, cu sprijinul universităţilor care derulează studii superioare de licenţă şi masterat în domeniul ingineriei autovehiculelor, precum şi cu aportul agenţilor economici de profil.

Misiunea asumată de această competiţie este de a continua tradiţia şcolii de ingineri de autovehicule în pregătirea viitorilor specialişti în domeniu și de a promova în rândul tinerilor studenţi dorinţa de a realiza performanţă în studierea disciplinelor specifice domeniului ingineriei autovehiculelor.

Postaţi un comentariu