Se modifică taxele de obţinere a permiselor de conducere şi de înmatriculare a maşinilor

transilvaniareporter.us18.list-manage.com

Prefectura Cluj anunţă că se modifică taxele de eliberare a permiselor auto şi de înmatriculare a autovehiculelor. Pentru eliberarea unui permis auto se va plăti suma de 37 de lei.

Date fiind prevederile Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, începând cu data de 1 februarie 2017 se elimină următoarele taxe:

 • Taxa examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E în cuantum de 6 lei

 • Taxă examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb, TV în cuantum de 28 lei

 • Taxă examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanlor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi penru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E în cuantum de 84 lei

 • Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv – în cuantum de 60 lei

 • Taxă înmatriculare permanentă sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – în cuantum de 145 lei

 • Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – în cuantum de 9 lei

 • Taxă de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor – în cuantum de 414 lei

 • Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificaelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare – în cuantum de 5 lei

 • Timbrul de mediu pentru autoturisme

Astfel din 1 februarie 2017, taxele pentru eliberarea permiselor şi a taloanelor de înmatriculare vor fi următoarele:

 • Taxa pentru permis – 37 lei

 • Taxa pentru talon de înmatriculare – 68 lei

 • Taxa de autorizare provizorie – 13 lei.

Postaţi un comentariu