Proiectul de buget pe 2017: creștere economică de 5, 2%

transilvaniareporter.us18.list-manage.com

Ministerul Finanțelor Publice a publicat proiectul de buget pe anul 2017 care este configurat pe un cadru macroeconomic cu o valoare a PIB de 815, 195 mld. de lei și pe o creștere economică de 5, 2%. Deficitul bugetar (cash) este estimat la 2, 96% din PIB, în timp ce deficitul ESA este de 2, 99% din PIB, cu încadrare în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB.

Veniturile bugetare proiectate pentru 2017 reprezintă 31, 3% din PIB, fiind estimate la 254, 717 mld. de lei. Cheltuielile bugetare sunt estimate la 278, 817 mld. de lei, ceea ce reprezintă 34, 2% din PIB. Pentru proiectul de buget pe 2017 au fost luați în considerare următorii indicatori macroeconomici: o inflație medie anuală de 1, 4%, un câștig mediu salarial net de 2.274 lei și un curs mediu al euro de 4, 46 lei. Se așteaptă o majorare a numărului de salariați de 4, 3%, concomitent cu reducerea ratei șomajului înregistrat la 4, 3% la finalul anului 2017. Datoria guvernamentală, calculată conform metodologiei UE, este estimată la 37, 7% din PIB, la un nivel sustenabil de sub 40% din PIB.

Proiectul de buget pe 2017 are următoarele direcții majore de acțiune: creșterea veniturilor populației, investiții sporite în infrastructură și reducerea taxelor. Creșterea veniturilor populației este prevăzută a se realiza prin creșterea salariului minim de la 1 februarie 2017 la 1.450 de lei, majorarea salarială de 20% a personalul plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administrației publice locale și creșterea cu 50% a cuantumului brut al salariilor personalului din cadrul instituțiilor publice de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora. De asemenea, pensia minimă se majorează de la 1 martie de la 400 de lei, la 520 de lei. De la 1 iulie 2017, punctul de pensie va crește cu 9%, ajungând la 1.000 de lei. Totodată vor fi scutite de impozit pensiile mai mici sau egale cu 2.000 de lei și va fi eliminată obligația pensionarilor de a plăti contribuții sociale de asigurări de sănătate.

La capitolul , , Investiții” alocarea bugetară prevede investiții în infrastructură, sănătate, educație, agricultură, creșterea absorbției fondurilor europene. Se estimează că investițiile vor reprezenta 4, 2% din PIB, în creștere față de execuția pe 2016 care a fost de 3, 9% din PIB.

În 2017, Ministerul Apărării Naționale va avea un buget care reprezintă 2% din PIB. Iar majorările salariale de anul acesta se regăsesc în creșterea bugetelor Ministerelor Educației Naționale, al Muncii și Justiției Sociale, al Culturii și Identității Naționale, dar și în cel al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Casa de Pensii are un buget mai mare cu 8% ca urmare a creșterii punctului de pensie, a pensiei minime și a scutirii de impozit și de la plata contribuțiilor la sănătate.

Bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale a fost suplimentat pentru proiecte pe fonduri europene și pentru capitalizarea Poștei Române cu 170 de milioane de lei.

Pe cadrul bugetar al Uniunii Europene pentru 2014-2020, se estimează fonduri europene pentru politica de coeziune în valoare de 4, 441 mld. de euro, iar pentru agricultură1, 18 mld. de euro pentru Programe Naționale de Dezvoltare Rurală și 1, 8 mld. de euro pentru fermieri, în cadrul politicii agricole comune.

Postaţi un comentariu