Prefectul a atacat în contencios hotărârile de CJ care vizează schimbarea conducerii aeroportului

Ioan Aurel Cherecheș, prefectul Clujului/ Foto: Dan Bodea

Prefectul de Cluj a anunțat că a atacat în contencios administrativ cele două hotărâri emise recent de Consiliul Județean Cluj și care privesc numirea noului Consiliu de Administrație al aeroportului, cât și exercitarea conducerii executive la această societate. Acțiunea a fost promovată deoarece prefectura a sesizat mai multe aspecte de nelegalitate conținute de cele două hotărâri.

Prin H.C.J. nr. 220/22.09.2017 sunt numiţi administratorii neexecutivi în Consiliul de Administraţie al aeroportului, se constată încetarea contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii și se stabileşte că, începând cu data de 17.10.2017, Consiliul de Administraţie va asigura conducerea executivă. De asemenea, se stabileşte că atribuţile directorului general al Aeroportului vor fi exercitate de către Consiliul de Administraţie.
”HCJ nr.220/2017 încalcă nu doar o serie de reglementări interne, dar şi reglementările europene referitoare la cerinţele tehnice şi procedurile administrative”, se precizează într-un comunicat al prefecturii clujene. 

Între motivele precizate de prefectură se numără faptul că proiectul a fost introdus pe ordinea de zi şi publicat abia ulterior convocării Consiliului Judeţean, că au fost încălcate dispoziţiile din materia conflictului de interese, de asemenea competenţele Consiliului Judeţean în calitate de autoritate tutelară se raportează la membrii consiliului de administraţie, aceste atribuţii nevizând şi directorii unei regii autonome și de asemenea au fost încălcate dispoziţiile Regulamentului UE nr. 139/2014 al Comisiei Europene de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri. 
”HCJ nr. 220/22.09.2017 este nelegală şi din perspectiva faptului că presupune schimbarea directorului general al Aeroportului Internaţional  „Avram Iancu” Cluj, în lipsa avizului Ministerului Transporturilor,”, se mai arată în documentul citat.
Cât privește a doua hotărâre, nr. 235/8.10.2017, prin aceasta Consiliul Judeţean Cluj procedează la modificarea HCJ nr. 220/2017 privind numirea Consiliului de administraţie al Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj R.A. Astfel, se modifică aliniatul 2 al art.5 în sensul că, „se aprobă ca, pe perioada cuprinsă între data de 17.10.2017 şi data numirii directorului general ca urmare a aplicării procedurii de evaluare sau selecţie prevăzute de OUG nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie să delege atribuţiile de conducere executivă a Aeroprtului Internaţional „Avram Iancu” Cluj R.A., unui director general provizoriu”.

Potrivit prefecturii și această hotărâre încalcă legea.

“Se încalcă în mod evident condiţiile stabilite în contractul de mandat al actualului director general al regiei încheiat în baza OUG nr.109/2011 şi valabil, aşa cum se arată mai sus, până la data finalizării procedurii de evaluare sau selecţie pentru noul director general al Aeroportului” spun reprezentanții prefecturii.

În consecinţă, prefectul a formulat acţiunea în contencios administrativ având ca obiect anularea HCJ nr.220/2017 şi a HCJ nr.235/2017. 

Acţiunea a fost înregistrată pe rolul Tribunalul Cluj sub nr. 7270/117/2017.

Postaţi un comentariu