Plăţi ilegale de peste 13 milioane de lei la Primăria Cluj-Napoca

Primăria Cluj| Foto: Dan Bodea

Primăria Cluj-Napoca a acordat în anul 2014 plăţi nelegale în sumă totală de 13.134.000 lei, se arată în raportul Curţii de Conturi pentru acest an care a fost dat publicităţii recent. Suma reprezintă drepturi salariale acordate necuvenit angajaţilor, prin includerea în salariul de bază a unor stimulent.

Astfel, potrivit raportului „în anul 2014 la nivelul UATM Cluj-Napoca şi a unităţilor subordonate verificate în baza art. 260 din RODAS, au fost efectuate plăţi nelegale în sumă totală de 13.134 mii lei reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit angajaţilor, prin includerea în salariul de bază a unor sume prevăzute de art. 14 din Legea nr. 285/2010 (stimulente)”. Însă potrivit dispoziţiilor legale, includerea în salariul de bază a acestor stimulente este doar pentru personalul din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale care administrează creanţele fiscale.

Raportul mai arată şi că municipalitatea a efectuat plăţi nelegale, în sumă de 134.000 lei, către Elin GmbH & Co Austria Sucursala Cluj-Napoca, pentru o serie de lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din oraş, dar lucrările nu au fost executate.

Tot la capitolul abaterilor, raportul mai menţionează că nu s-au încasat la timp impozite asupra mijloacelor de transport în comun în sumă de 325.000 lei, precum şi sume din taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică, în sumă de 114.000 de lei.


Publicitate

Postaţi un comentariu