Noul depozit ecologic de deşeuri, din amânare în amânare. S-a prelungit durata contractului de finanţare

Realizarea noului sistem integrat de management al deşeurilor continuă să de a bătăi de cap autorităţilor judeţene. Recent acestea au obţinut prelungirea duratei contractului de finanţare până la 31 decembrie 2015.

Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Attila Korodi, a emis recent ordinul prin care se prelungeşte durata de implementare aa acestui proiect. Demersurile au fost iniţiate de către Consiliul Judeţean Cluj încă din luna iulie.

În urma acestei decizii va fi actualizat şi graficul de lucrări şi achiziţii, astfel că vor fi prelungite şi următoarele contracte care expirau la finele acestui an: contract de lucrări 1- Construire Centru de Management Integrat al Deşeurilor în jud. Cluj, estimat a se finaliza în decembrie 2015, contract de lucrări 3- Închiderea şi ecologizarea a 6 depozite de deşeuri urbane neconforme din jud. Cluj, respectiv Pata Rât, Dej, Gherla, Huedin, Turda, Câmpia Turzii, estimat a se finaliza în decembrie 2015, contract de lucrări 4 – Construcţia a 3 Staţii de Transfer în judeţul Cluj, estimat a se finaliza în iulie 2015, contract de furnizare – Echipamente pentru depozitul de deşeuri, estimat a se finaliza în septembrie 2015 şi contractul de lucrări privind construcţia drumurilor de acces la staţiile de transfer, estimat a se finaliza în luna decembrie 2015.

Necesitatea prelungirii duratei de implementare a proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Cluj” la 64 de luni, respectiv până la data de 31.12.2015, a fost imperios necesară în vederea finalizării acestui proiect de o asemenea importanţă pentru locuitorii judeţului Cluj şi alinierii la standardele europene în materie de management al deşeurilor”, a declarat Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj cu atribuţii delegate de preşedinte, Vákár István.

Postaţi un comentariu