Nici a doua oară nu a fost cu noroc. Comisia de recepţie nu a avut nici azi acces pe pista de aterizare-decolare

sursa foto: Consiliul Judeţean Cluj

Comisia de recepție finală a obiectivului de investiții „Pistă de decolare-aterizare de 3500m – Etapa I și suprafețe de mișcare aferente” s-a deplasat şi astăzi la aeroport pentru a vizita amplasamentul. Aceasta după ce la vizita de ieri nu i s-a permis accesul pe pistă. Nici astăzi lucrurile nu au decurs mai bine.

„Scopul vizitei a fost, și de această dată, acela de a întreprinde verificările la fața locului și celelalte demersuri necesare în vederea recepționării pistei. De altfel, dincolo de calitatea de proprietar asupra obiectivului de investiții, calitate care îi conferă Consiliului Județean dreptul de a se asigura cu privire la conformitatea lucrărilor executate, acesta are obligația legală de a urmări comportarea în timp, în exploatare, a construcției.

Ceea ce este însă cu adevărat important e faptul că, potrivit prevederilor Legii  nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, „Recepția construcțiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării lor nemijlocite, în conformitate cu documentația de execuție și cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcției”. Or, în acest context, întrebarea care se ridică e: cum anume ar putea membrii comisiei de recepție, cei care răspund personal pentru modul de îndeplinire a acestor atribuții, să certifice conformitatea unor lucrări și a unei investiții de câteva zeci de milioane de euro câtă vreme li se refuză în mod repetat accesul la obiectivul ce ar trebui recepționat. Din păcate însă, conducerea Aeroportului a decis, din nou, să nu permită accesul membrilor comisiei pe amplasamentul obiectivului de investiții, împiedicând astfel îndeplinirea operațiunilor legale premergătoare recepționării pistei și fără de care recepția nu poate avea loc” se arată într-un comunicat al Consiliului Judeţean Cluj.

Pe de altă parte reprezentanţii aeroportului rămân la poziţia exprimată şi ieri că nu s-a permis accesul acestei comisii pentrru recepţia finală, deaorece din comisie lipsei reprezentanţii proiectantului şi constructorului.

„După cum s-a precizat în repetate rânduri, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj asigură întreaga disponibilitate și cooperare pentru realizarea recepției finale la obiectivul de investiții  „Pistă de decolare-aterizare 3500m – Etapa 1 și suprafețe de mișcare aferente”.

Conform precizărilor primite de la Consiliul Județean Cluj în data de 20.12.2017, data efectuării recepției finale a obiectivului de investiții nu a fost stabilită, aceasta urmând să fie comunicată la o dată ulterioară. Astfel, nefiind întrunite condițiile prevăzute la art. 33 din HG nr. 343/2017 „recepția se consideră a fi începută la data la care comisia de recepție se întrunește și își începe activitatea potrivit prezentului regulament”, orice acțiuni premergătoare datei de începere a recepției finale sunt în afara cadrului legal stabilit de  HCJ nr. 343/2017 pentru recepțiile finale la lucrările de construcții.

Având în vedere cele menționate, Aeroportul va susține toate demersurile Comisiei de recepție finală stabilită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Cluj în măsura în care toate acțiunile acestei Comisii respectă cadrul legal în materie. Astfel, Aeroportul va asigura accesul la obiectivul de investiții de îndată ce vor fi îndeplinite condițiile legale privind recepția finală. Aceste aspecte au fost comunicate Consiliului Județean Cluj”, se precizează în comunicatul biroului de presă al aeroportului.

Mâine, vineri, 22 decembrie 2017, reprezentanții proprietarului, respectiv președintele Consiliului Județean Cluj, consilierii județeni și funcționarii din cadrul aparatului de specialitate cu atribuții în domeniu se vor deplasa din nou la aeroport, intenția fiind de a se viziona și acea parte a obiectivului de investiții ce nu a putut fi vizitată cu prilejul deplasării anterioare, din data de 21 noiembrie.

Postaţi un comentariu