Lista locurilor disponibile la înscrierile din toamnă la creșe şi noile documente pentru dosar

Foto: Centrul Bugetar Creşe

Înscrierile la creșe, după noul regulament, încep în data de 10 septembrie și durează până în data de 28 septembrie. Programul va fi între orele 09:00-14:00, iar centre de înscriere sunt:

– Creșa URSULEȚUL – Meziad, nr. 5
– Creșa MICUL CERCETAȘ – Moților, 58
– Creșa VRĂJITORUL DIN OZ – Episcop Nicolae Ivan, 18

Lista creşelor unde sunt locuri disponibile pentru sesiunea de înscrieri din septembrie:

– Creșa Casa Spiridușilor – str. Băița, nr. 1 – 29 locuri din care 28 la grupa în limba română și un loc la grupa în limba maghiară
– Creșa Motanul Încălțat – str. Pasteur, nr. 55 – 7 locuri
– Creșa Ursulețul – str. Meziad, nr. 4 – 11 locuri din care 8 la grupa în limba română și 3 la grupa în limba maghiară
– Creșa Veronica – str. Mehedinți, nr. 15 – 23 locuri
– Creșa Micul Cercetaș – str. Moților, nr. 58 – 11 locuri din care 7 la grupa în limba română și 4 la grupa în limba maghiară
– Creșa Prâslea cel Voinic – str. Cojocari, nr. 93 – 2 locuri
– Creșa Patrocle – str. Herculane, nr. 13 – 2 locuri
– Creșa Scufița Roșie – str. Detunata, nr. 2 – 13 locuri
– Creșa Martinel, str. Alverna, nr. 64 – 2 locuri
– Creșa Tom Degețel – str. Traian Vuia, nr. 87 – 7 locuri
– Creșa Castelul Fermecat – str. Septimiu Albini, nr. 91-94 – 2 locuri din care unul pentru grupa în limba română și unul pentru grupa în limba maghiară
– Creșa Vrăjitorul din Oz – str. Episcop Nicolae Ivan, nr. 1 – un loc pentru grupa în limba maghiară
– Creșa Căsuța Iepurașilor – str. Donath, nr. 238 – 80 de locuri din care 60 pentru grupe în limba română și 20 pentru grupa în limba maghiară

Activitatea Creșei Căsuța Iepurașilor începe în 5 noiembrie.

Documentele necesare înscrierii copiilor la creşă sunt:

 • Cerere de înscriere – anexa 1 la regulament
 • Copie după certificatul de naştere al copilului
 • Copie după actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali
 • Copie după certificatele de naştere ale fraţilor minori antepreşcolari, preşcolari sau şcolari, şi adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată, dacă este cazul
 • Copie a hotărârii/sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei, dacă este cazul
 • Copie după decizia de încadrare în grad de handicap I sau II a părintelui/părinţilor/reprezenrantului/reprezentanţilor legali, dacă este cazul
 • Adeverinţă tip completată de angajator, în original, pentru fiecare părinte/reprezentant legal – anexa 2 la regulament după cum urmează:
 1. părinţii/reprezentanţii legali care lucreză sau şi-au reluat activitatea până la data înscrierii – adeverinţă tip completată de angajator, în original şi document Revisal
 2. părinţii/reprezentanţii legali care îşi reiau activitatea după data înregistrării dosarului de ănscriere – adeverinţă completată de angajator, în original, iar documentul Revisal va fi depus la data intrării copilului admis în colectivitate; datele din documentul Revisal trebuie să coincidă cu datele din adeverinţa tip prezentată la înscriere
 • adeverinţă în original de la unitatea de învăţământ frecventată de către părinţi/reprezentanţi legali la forma de zi, în situaţia în care nu au loc de muncă, dacă este cazul
 • în cazul părinţilor/reprezentanţilor legali care obţin venituri din activităţi independente, va fi depusă la dosar declaraţia unică 212 vizată la A.N.A.F. sau recipisa care face dovada depunerii declaraţiei online, în Spaţiul Virtual Privat A.N.A.F.; în situaţia unor modificări legislative, va fi depusă declaraţia valabilă la momentul respectiv
 • în cazul părinţilor/reprezentanţilor legali care nu au un contract individual de muncă şi deţin în asociere o societate comercială sau sunt asociaţi într-o astfel de societate în funcţia de administrator, prezintă la dosar declaraţia 205 vizată de A.N.A.F., certificat constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Cluj şi certificat de atestare fiscală eliberat de A.N.A.F.
 • copie după certificatul de căsătorie al părinţilor/reprezentanţilor legali, hotărarea judecătorească definitivă privind desfacerea căsătoriei prin divorţ, certificat de divorţ, dacă este cazul
 • copie după certificatul de deces sau decizia judecătorească privind declararea decesului al unuia dintre părinţi/reprezentanţi legali, dacă este cazul
 • opis cu documentele cuprinse în dosar
 • dosar plic.

În ceea ce priveşte documentele care ţin de starea de sănătate a copilului nu mai este necesară testarea la tuberculină şi examenul coproparazitologic cum se anunţase iniţial, ci este obligatorie depunerea la dosar în momentul înscrierii doar a adeverinţei medicale de la medicul de familie pentru copil, în care să se menţioneze că acesta este sănătos şi apt pentru colectivitate.

În cazul copiilor declaraţi admişi la finalul înscrierilor, la momentul intrării efective în colectivitate, părinţii vor prezenta:

 • aviz epidemiologic eliberat de către medicul de familie pentru copil (avizul are valabilitate doar 48 de ore)
 • dovada vaccinărilor efectuate copilului, pentru cei care au fost imunizaţi sau declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că părinţii nu au fost de acord cu vaccinările

Calendarul înscrierilor poate fi consultat aici.

Postaţi un comentariu