Licitaţie nouă pentru continuarea lucrărilor la proiectul Ic-Ponor

eepurl.com

După ani de zile de întârziere şi dispute cu constructorul, Consiliul Judeţean Cluj anunţă pregătirea unei noi licitaţii pentru continuarea lucrărilor la drumul Ic-Ponor. Lucrările reprezintă circa 30% din totalul proiectului.

Instituţia a transmis pentru validare, către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP), documentaţia de atribuire a contractului care vizează proiectarea şi execuţia restului de lucrări la obiectivul „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele – Prislop – Ic Ponor”.

Contractul urmează a fi executat în două etape şi va implica execuţia lucrărilor de drumuri, a lucrărilor de scurgere a apelor şi consolidări cu anrocamente, lucrări de consolidare cu gabioane, lucrări de consolidare cu ziduri de sprijin, lucrări de execuţie şi de reparaţie a podeţelor, lucrări de amenajare a terenului şi lucrări de semnalizare, confecţionarea şi montarea de plăci de informare şi publicitate etc. Totodată, asistenţa tehnică va fi realizată de un proiectant.

„Mă bucură faptul că am reuşit să facem paşi concreţi în vederea deblocării acestui proiect cu finanţare europeană care vizează reabilitarea unui drum de o importanţă deosebită. Finalizarea acestuia va contribui semnificativ la punerea în valoare a unui întreg areal insuficient exploatat în prezent din punct de vedere turistic” a afirmat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj cu atribuţii de preşedinte, Vakar Istvan.

Valoarea totală estimată a contractului de achiziţie publică, pe ambele etape, este de 18.211.662 lei, fără TVA, finanţarea fiind asigurată atât din bugetul judeţului Cluj, pentru cheltuielile neeligibile aferente primei etape, cât şi din fonduri nerambursabile (Fondul European de Dezvoltare Regională/POR) pentru execuţia lucrărilor din etapa a doua. Durata de implementare a contractului este de şase luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Lucrările sunt structurate pe două etape, în prima dintre acestea vom aduce lucrările de infrastructură la starea lor iniţială, aşa cum au fost abandonate în trimestrul III al anului 2012, urmând ca, în cea de-a doua etapă, să realizăm efectiv lucrările rămase de executat până la finalizarea integrală a obiectivului”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Horaţiu Cătărig.

În acest moment, contractul de reabilitare a drumului Răchiţele – Prislop – Ic Ponor, pe o lungime totală de 20, 5 km, este finalizat în proporţie de cca. 70%. Valoarea totală a proiectului este de 59.678.410, 51 lei, acesta vizând, în principal, îmbunătăţirea traficului rutier pe drumurile judeţene DJ 108C şi DJ763, conectarea zonei la circuitul turistic naţional şi, respectiv, valorificarea potenţialului turistic extrem de ridicat al zonei.

Postaţi un comentariu