Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Europa, evenimentul anului în Arhiepiscopia Clujului

Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Europa / Foto: Dan Bodea

Ședința Adunării eparhiale din Cluj-Napoca a avut loc sâmbătă, 23 ianuarie 2016, la Centrul eparhial, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei. În cadrul ședinței a fost analizată întreaga activitate a Arhiepiscopiei Clujului din anul 2015, sub aspect administrativ, economic, cultural şi misionar-social. Şedinţa Adunării a fost precedată de slujba de Te-Deum oficiată în paraclisul Seminarului Teologic.

Evenimentul anului în Arhiepiscopia Clujului a fost Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Europa, care a avut loc între 4 şi 7 septembrie 2015. La această întâlnire au participat peste 6.100 de tineri ortodocşi din ţară, din Republica Moldova şi din diaspora românească, dar şi tineri ortodocşi din 17 ţări din Europa şi Orientul Mijlociu.

Centrul misionar de tineret „Ioan Bunea”

Un capitol important în reuşita misiunii cu tinerii este şi dezvoltarea unei infrastructuri, care să răspundă aşteptărilor tinerilor. În acest sens, la data de 7 iulie 2015 a fost inaugurat Centrul misionar de tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz Băi. Demarate în vara anului 2012, lucrările au fost susţinute permanent de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, construcţia finalizându-se în numai trei ani. Clădirea Centrului de tineret de la Sângeorz-Băi este la ora actuală cea mai modernă din ţară, cu o capacitate de 70 locuri de cazare, o bibliotecă, o sală multifuncțională, săli de mese și cabinet medical, toate completate de spații de recreere, terenuri de sport și zone de relaxare. În primele 5 luni de activitate Centrul a găzduit tabere şi întâlniri la care au participat peste 1.750 de tineri.

Burse pentru elevi de liceu

Anul trecut au fost organizate 16 tabere pentru copii şi tineri, cu peste 1.200 de participanţi. La Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca a fost inaugurată capela „Sfânta Muceniţă Ecaterina”, din cadrul extensiei gimnaziale şi a fost continuat poriectul de dezvoltare şcolară, care va ajunge în acest an la structura completă, cu toate cele trei cicluri de pregătire. Au fost începute lucrările la Centrul de tineret din Câmpeneşti, iar în sprijinul tinerilor studioşi, dar fără posibilităţi financiare Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” a oferit 35 de burse elevilor de liceu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, în valoare totală de 80.400 de lei, la care se adaugă şi bursele în valoare de 30.000 de lei, acordate de Arhiepiscopie.

Arhiepiscopia Clujului, prin sectorul Misionar-social are în derulare 40 de proiecte şi programe sociale, care acordă adăpost, hrană, îmbrăcăminte şi educaţie copiilor şi tinerilor, alină suferinţele celor bolnavi şi dau speranţă acolo unde nu mai este. De toată această lucrare au beneficiat anul trecut peste 12.000 de persoane.

Anul trecut au fost inaugurate următoarele proiecte sociale: Serviciul de ambulanță „Filantropia Ortodoxă” din Bistriţa, Centrul rezidenţial pentru vârstnici din localitatea Maieru, Brutăria Artos din Popeşti, Cluj, ca structură de economie socială. La acestea se adaugă şi inaugurarea unei case în localitatea Pădureni, Cluj construită pentru trei copii orfani.

Donații pentru clubul Colectiv

În 2015 au fost acordate ajutoare financiare în valoare totală de 606.046 lei: din „Fondul Filantropia”, suma 120.776 lei (în special persoanelor cu nevoi medicale); din proiectul „Cutia Milei pentru săraci” suma de 230.270 lei şi suma de 255.000 lei, rezultată în urma colectei organizate pentru victimele incendiului din Clubul „Colectiv”. Un număr de 51 de răniţi în această tragedie au primit direct din partea Arhiepiscopiei suma de 5.000 de lei.

La acestea se adaugă şi sumele din Fondul Central Misionar şi Fondul de întrajutorare pastorală, în valoare de 286.600 de lei, din care au fost ajutaţi preoţii lipsiţi de posibilităţi materiale. În anul 2015, în Arhiepiscopia Clujului erau în construcţie 79 de biserici şi edificii bisericeşti, în diferite stadii, de la fundaţie până la pictură, şi au fost sfinţite sau resfinţite 14 biserici.

Proiectele pentru anul 2016

Printre proiectele din acest an ale Arhiepiscopiei se numără: inaugurarea primului cămin din cadrul Campusului Teologic „Nicolae Ivan”, continuarea lucrărilor la mozaicul din Catedrală, demararea lucrărilor la Centrul Misionar Social „Sfântul Apostol Andrei” din Cluj, demararea lucrărilor la Căminul de bătrâni din Cluj, Făget, inaugurarea Centrului socioeducaţional din Gilău şi darea în folosinţă a caselor de tip familial de la Mănăstirea Floreşti.

Dialogul dintre cler şi mireni în Biserica Ortodoxă Conform Statutului de organizare a Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea eparhială este organul deliberativ pentru toate chestiunile administrative, economice, culturale, socialcaritative şi misionare ale Eparhiei. Aceasta se compune din reprezentanţi ai clerului şi credincioşilor, în proporţie de o treime clerici şi două treimi mireni, aleşi pe termen de patru ani, numărul total al membrilor fiind de 30. Implicarea mirenilor în actul de organizare a vieţii bisericeşti reprezintă o componentă esenţială a Ortodoxiei româneşti, care pune accent pe conlucrarea celor două dimensiuni ale Bisericii: poporul şi clerul.

Postaţi un comentariu