Îngeri și oameni cântă împreună: Scrisoarea Pastorală a PS Florentin Crihălmeanu, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla

Foto: Dan Bodea

Iubiți credincioși,

Sărbătoarea Nașterii Domnului ne umple sufletele de bucurie, casa de lumină și de vesele cântări. Primim colindătorii îmbrăcați în veșminte populare, ascultăm frumoasele lor colinde, ne hrănim împreună sufletește din bogatele tradiții și obiceiuri de Crăciun. Folclorul este şi o formă de manifestare a credinței, prin care se transmite mesajul creştin, dar trăirea bucuriei spirituale a sărbătorii Naşterii Domnului se ridică mult deasupra folclorului…

Vă invit la un moment de liniște și ascultare a versului impresionant al corurilor îngerești ce s-au arătat păstorilor în noaptea sfântă, înălțând imnul de laudă lui Dumnezeu: „Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire” (cf. Lc 2,14).

Să deschidem cartea Sfântului evanghelist Luca şi să citim despre primii „colindători” ai Mântuitorului. Sunt îngerii și oamenii care au ascultat cu încredere cuvântul divin și, urmând semnele Cerului, au văzut „Pruncul înfășat așezat în iesle” (cf. Lc 2,12), continuându-și acum colindul în Gloria cerească.

Domnul ne cheamă să primim Cuvântul Său şi să ne alăturăm spiritual sfinților colindători ai Mântuitorului:  „fiți sfinți pentru că Eu sunt Sfânt!” (cf. Lev 11,14). Să nu ne mulțumim cu o existență mediocră, diluată, inconsistentă (cf. GE 1), ne îndeamnă Papa Francisc, ci, privind spre mulțimea de mărturii care ne înconjoară, să „alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte” (cf. Evr 12,1-2).

Cel dintâi „colind” îngeresc a răsunat la Nazaret, când Fecioara Maria a primit vestea cea bună din partea Arhanghelului Gabriel. Ea a ascultat cuvântul îngerului, a cerut o lămurire și-apoi a acceptat misiunea de Mamă a lui Isus, Fiul Celui Preaînalt. Prima persoană căreia Maria îi duce „colindul” va fi Elisabeta, rudenia ei. Maria rămâne peste veacuri Mama Domnului și mijlocitoarea, dar păstrează smerita misiune de sfântă slujitoare și împlinitoare a Cuvântului divin.

Al doilea „colind” îngeresc a răsunat pe câmpul de lângă Bethleem păstorilor ce îşi păzeau turmele noaptea: „astăzi vi s-a născut Mântuitor, Hristos Domnul!” (cf. Lc 2,11). Arhanghelul strălucitor le oferă şi un semn pentru a-L recunoaşte: „un prunc mic înfăşat, culcat în iesle” (cf. Lc 2,12).

Al treilea „colind” îngeresc apare în Cartea revelației Sf. Ioan, Apocalipsul. Sunt miriadele de îngeri dimprejurul Tronului Gloriei cerești care aduc mărire, cinste și binecuvântare Mielului înjunghiat.

Ioan vede sufletele celor uciși pentru Cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia vieții lor de credință. Aceștia formează o mare mulțime ce stă înaintea Tronului și a Mielului, îmbrăcați în veșminte albe și purtând în mâini ramuri de palmier, rostind cu glas puternic: „Mântuirea este de la Dumnezeul nostru, care șade pe tron și de la Miel” (cf. Apoc 7,9-10).

În această „imensă mulțime”, îmbrăcaţi în veșminte albe, de martiri și mărturisitori ai Bisericii – scria Sf. Ioan Paul al II-lea -, strălucesc numele ilustre ale Episcopilor Vasile Aftenie, Ioan Bălan, Valeriu Traian Frențiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Alexandru Rusu și al cardinalului Iuliu Hossu. Ei mijlocesc împreună cu ceilalți martiri și mărturisitori pentru poporul lor, bucurându-se din partea acestuia de adevărată și profundă venerație.

Iubiți credincioși, chemarea la sfințenie ni se adresează tuturor, dar fiecare are drumul său. Pentru a fi sfinți nu e necesar să fim episcopi, preoți sau călugări, scrie Papa Francisc.

Iubiți credincioși, suntem în pragul încheierii unui an cu evenimente deosebite. Sub cupola aniversării centenarului Marii Uniri de la 1918 și a împlinirii a 165 de ani de la întemeierea Eparhiei de Gherla, am dorit să dedicăm un an omagial ilustrei personalități a Episcopului Iuliu Hossu, „Vestitorul Unirii”, primul Cardinal al Neamului nostru și mărturisitor al credinței. Ne rugăm ca în anul viitor să putem participa împreună la ridicarea sa la cinstea sfintelor altare.

Ne bucurăm și pentru că visul său și al nostru (cel puțin în parte), s-a împlinit, aici la Cluj. Cardinalul s-a întors acasă, la domiciliul pe care îl transmitea de fiecare dată când era întrebat. Iată, s-au scurs mai bine de 70 de ani de la plecarea sa din Cluj și din „Catedrala scumpă sufletului meu”, așa cum îi plăcea să o numească. Cu sprijinul și colaborarea autorităților locale, precum și a sculptorului Ilarion Voinea s-a realizat această statuie ce de-acum înainte va priveghea asupra Bisericii noastre. Ținând mâna dreaptă pe crucea pectorală, iar în mâna stângă având ruloul de binevestitor al cuvântului unificator, împreunează simbolic credința și viața, așa cum i-a fost motoul personal: „credința noastră este viața noastră”. Credința i-a fost izvor de viață, iar viața, jertfă pe altarul credinței.

Este un act de dreptate, de reparare față de Biserica trecută violent în catacombe și de adevăr, prin recuperarea memoriei unui Eminent fiu al Bisericii greco-catolice și al neamului românesc, ce fusese șters de pe filele istoriei naționale și din memoria poporului. În același timp, în Cetatea eternă era numit de către, astăzi Sfântul Papă Paul al VI-lea, Cardinal al Sfintei Biserici Catolice și caracterizat ca „un far luminos prin fidelitatea în credință și un model de viață pentru episcopi, preoți, persoane consacrate și laici”.

Cardinalul nostru ne vorbește și astăzi prin modelul său de viață, prin înalta sa spiritualitate. De aceea, ne propunem ca în anul 2019 să aprofundăm spiritualitatea eminentului Arhipăstor.

Să ne alăturăm și noi cu credință colindătorilor, cântând cu bucurie: „Cerul și pământul, în cântări răsună, îngeri și oameni cântă împreună: Hristos se naște, Domnul coboară…”.

Vă doresc tuturor Sărbători luminate, cu inimi curate și haruri bogate!

La mulți ani sfinți și binecuvântați cu sănătate

Florentin

Episcop de Cluj-Gherla

Postaţi un comentariu