Începe preluarea cererilor pentru ajutoare de încălzire

Sursa foto: realitatea.ro

Clujenii pot depune de luni, 20 octombrie 2014, cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinţei. Acesta se acordă persoanelor cu domiciliul/reşedinţa în municipiul Cluj-Napoca în perioada noiembrie 2014 – martie 2015, pe baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare.

Formularele pot fi descărcate direct de pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro sau pot fi ridicate de la Centrul de informare pentru cetăţeni de pe strada Moţilor nr. 5-7 , şi de la primăriile de cartier sau de la sediul Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca şi se depun în aceleaşi locaţii.

Pentru cei care au depus cererile după data de 20 noiembrie 2014, respectiv până la 20 decembrie 2014, dreptul se stabileşte începând cu luna decembrie 2014. Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece (noiembrie 2014 – martie 2015), pentru cei care au depus documentele până la data de 20 noiembrie 2014.

Orice modificare, privind numărul de membri sau venitul realizat, se comunică printr-o nouă cerere care va cuprinde în mod obligatoriu aceleaşi acte ca şi cererea iniţială.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

În perioada sezonului rece (noiembrie 2014 – martie 2015) pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, cu gaze naturale, energie termică, energie electrică sau combustibili solizi (lemne/cărbuni), persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, dacă veniturile cumulate ale acestora se situează sub:

– 1.082 lei pentru persoanele singure beneficiare de încălzire de la RAT;
– 786 lei/persoanele/familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună beneficiare de încălzire de la RAT;
– 615 lei/persoanele singure/familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună şi folosesc pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi;

În perioada noiembrie 2013 – martie 2014 au fost depuse 6.511 de cereri, din care au fost aprobate 5.888.

Postaţi un comentariu