Începe eliberarea abonamentelor gratuite, de transport, pentru pensionari

Ca urmare a HCL nr. 865/17.10.2017, toate persoanele vârstnice și pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca, cu vârsta peste 70 de ani, indiferent de veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi”, precum și persoanele vârstnice și pensionarii cu vârsta sub 70 de ani, cu veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi” sub 1.700 lei, beneficiază de gratuitate la transportul în comun pe toate liniile pe raza municipiului Cluj-Napoca și pe raza comunelor Florești și Apahida.

De aceeași facilitate beneficiază toți cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca (indiferent de cuantumul venitului). De asemenea, toate persoanele vârstnice
și toți pensionarii cu vârsta sub 70 de ani, cu domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca, cu veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi” cuprinse între 1.701 și 1.900 lei, beneficiază de gratuitate la transportul în comun pe o singură linie pe raza municipiului Cluj-Napoca. Precizăm că noile plafoane privind transportul pensionarilor și persoanelor vârstnice intră în vigoare cu data de 01.11.2017, conform HCL menționat mai sus.

Ca urmare, Compania de Transport Public Cluj-Napoca comunică persoanelor care se încadrează în noile plafoane, precum și celor care au deja un abonament valabil, că eliberarea abonamentelor pe anul 2018 (cu care se poate circula și în noiembrie și decembrie 2017) se va desfășura în perioada 01.11.2017-15.01.2018. Începând cu data de 01.11.2017 aceste abonamente se vor emite pe carduri de călătorie contactless nominale. Cardul de călătorie are rolul de legitimație de călătorie, pe el fiind încărcate abonamentele gratuite.

În cazul pierderii/ furtului/ deteriorării cardului, acesta va fi blocat la cererea posesorului, iar abonamentul gratuit va putea fi transferat pe un nou card ( costul noului card va fi suportat de deținătorul acestuia).

Documentele necesare:
1. Buletin / carte de identitate în original – pentru verificarea datelor.
2. Cerere tip care se completează la ghișeu – se predă.
3. Ultimul cupon de pensie în original sau copie- se predă.
4. Fotografie recentă – se predă.
5. Ultimul abonament – se predă.
6. Numai pentru pensionari pe caz de boală – decizia medicală în copie – se predă.
7. Numai pentru pensionarii urmași orfani cu vârsta de până la 26 ani ( elevi, studenți) – decizia de pensie de urmaș în copie – se predă și carnetul de elev/student vizat pe anul scolar/universitar în curs, în copie – se predă.

Locații pentru emiterea cardurilor

Postaţi un comentariu