Imobilele din judeţul Cluj vor fi cadastrate gratuit

Sediul Consiliului Județean Cluj

Imobilele din judeţul Cluj vor putea fi cadastrate gratuit prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte funciară în România 2015-2023, recent aprobat.

Programul Naţional de Cadastru şi Carte funciară în România 2015-2023 este gestionat de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi are ca scop realizarea înregistrării tuturor imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la nivelul întregii ţări. Potrivit estimărilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi a Administraţiei Publice din România, în acest moment, mai puţin de 20% dintre imobilele din România sunt cadastrate (cca. 7, 4 milioane).

În perioada imediat următoare vor avea loc ample campanii de informare şi conştientizare a cetăţenilor în ceea ce priveşte necesitatea şi urgenţa implementării acestui program. Ulterior acestei acţiuni vor avea loc activităţile propriu-zise de identificare a imobilelor şi a deţinătorilor, de colectare a actelor juridice de la cei care le posedă, de prelucrare a datelor şi întocmire a documentelor cadastrale, de soluţionare a cererilor de rectificarea formulate de proprietari, respectiv de deschidere a cărţilor funciare.

În acest fel, până la finele anului 2023, din fondurile ANCPI şi ale Uniunii Europene, vor fi înregistrate în mod gratuit toate imobilele, respectiv toate terenurile şi clădirile din România, inclusiv apartamentele, în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară. Practic, toate persoanele fizice şi juridice, inclusiv instituţiile şi autorităţile publice, vor beneficia, în mod gratuit, de realizarea planurilor cadastrale ale imobilelor, precum şi de deschiderea cărţilor funciare.

În ceea ce priveşte desfăşurarea efectivă a lucrărilor din Programul Naţional, acestea vor respecta planul de acţiuni anual, prioritizarea unităţilor administrativ-teritoriale la nivelul fiecărui judeţ urmând a se face de către o comisie special constituită la nivelul ANCPI, în funcţie de o serie de indicatori obiectivi comunicaţi de consiliile judeţene cu privire la UAT-urile care fac obiectul unor proiecte de dezvoltare în perioada 2015-2023. Astfel, în cadrul acestei prioritizări se va ţine cont de gradul de importanţă al proiectelor gestionate de fiecare municipiu, oraş sau comună din judeţ, de valoarea estimată a acestora, de numărul de locuitori-beneficiari ai proiectelor, dar şi de UAT-urile care nu au deloc proiecte de dezvoltare locală implementate.

„Având în vedere beneficiile enorme pe care acest program de cadastrare gratuită le va aduce tuturor clujenilor şi conştient fiind că fiecare zi contează, am dispus funcţionarilor din departamentele de resort ale Consiliului Judeţean să se mobilizeze cât de rapid şi să facă tot ceea ce este necesar pentru a implementa programul în condiţii optime, alături de celelalte instituţii implicate”, a declarat Mihai Seplecan.

Programul Naţional de Cadastru şi Carte funciară în România 2015-2023 va fi finanţat din două surse principale: veniturile proprii ale ANCPI, în cuantum de peste 4 miliarde de lei şi fonduri externe rambursate prin Programul Operaţional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro.


Publicitate

Postaţi un comentariu