Evaluarea UE: România se prostește

Statisticile europene arată că România regreasează din punct de vedere al educației și formării

Comisia Europeană dă anual publicității un raport intitulat „Monitorul educației și formării”, care constituie o veritabilă radiografie a performanțelor învățământului, la nivelul fiecărei țări și al Uniunii Europene. În cel mai recent raport anual, dat publicității în 7 noiembrie, România figurează sub media UE la toate criteriile de referință. Mai mult, după cum se poate vedea în tabelul alăturat, la majoritatea capitolelor-cheie, situația s-a înrăutățit față de 2012.

Totuși există și o serie de aspecte pozitive. Iată principalele concluzii ale studiului:

  • România își modernizează programa școlară în direcția învățării bazate pe competențe;
  • Părăsirea timpurie a școlii a continuat să crească în 2015 și are a treia cea mai ridicată valoare din UE. Elevii din mediul rural, din familiile sărace și romii sunt în special expuși riscului de abandon școlar și de sărăcie educațională;
  • Este de așteptat ca participarea la învățământul preșcolar să crească în urma introducerii tichetului social pentru copiii din familiile sărace;
  • Ponderea absolvenților de studii superioare a crescut, astfel încât aceasta este în prezent foarte aproape de obiectivul național, dar este în continuare una dintre cele mai scăzute din UE, iar asigurarea relevanței învățământului superior pentru piața muncii este o provocare;
  • Calificările și programele de studii pentru educația și formarea profesională (EFP) nu sunt adaptate suficient la nevoile pieței forței de muncă, iar participarea adulților la procesul de învățare pe tot parcursul vieții este cea mai scăzută din UE;
  • Deși s-au înregistrat unele îmbunătățiri, cheltuielile publice destinate educației continuă să fie foarte scăzute. 

Postaţi un comentariu