Doar două medii de 10 în judeţul Cluj la admiterea la liceu

Foto: Dan Bodea

Rezultate mult mai slabe anul acesta la Evaluarea Naţională decât în 2015 pentru elevii clujeni. Astfel numai patru elevi au obţinut media 10, deşi anul trecut Clujul conducea ierarhia naţională în acest sens cu nu mai puţin de 43 de elevi de 10 absolvenţi de clasa a VIII-a.

Elevii de 10 din acest an provin doi de la Şcoala Gimnazială Avram Iancu din Turda şi doi de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu.

În urma rezultatelor obţinute la acest examen doar doi elevi clujeni au reuşit să obţină 10 curat la admiterea la liceu, ambii provenind de la Turda. Anul trecut 15 elevi clujeni au reuşit această performanţă.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75% şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

Mediile de 10 obţinute de absolvenţii de clasa a VIII-a la examenul de admitere au fost destul de puţine şi în celelalte judeţe transilvane: Bihor 6,  Bistriţa 1,  Maramureş 2,  Satu Mare 1 şi Sălaj 3.

Calendarul admiterii la liceu continuă în această perioadă cu:

8 – 12 iulie 2016 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

8 – 12 iulie 2016 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere

9 – 13 iulie 2016 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

19 iulie 2016 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017

20 iulie 2016 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal de stat din judeţ.

Afişarea de către fiecare unitate din învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

21 iulie – 29 iulie 2016 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

Ce le recomandă Inspectoratul Școlar părinților

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj recomandă părinţilor să completeze pe fişa de înscriere un număr cât mai mare de opţiuni în ordinea inversă a preferinţelor. Practic, este recomandat ca numărul de opţiuni completate să fie cu atât mai mare, cu cât media de admitere este mai mică.

”Este foarte important ca elevul să aibă pe fişa de opţiuni cât mai multe specializări completate, în aşa fel încât repartizarea computerizată să îi aloce un loc în consonanţă cu media sa de admitere. Ultima medie de intrare de anul trecut la unitatea şi specializarea dorită trebuie coroborată obligatoriu cu poziţia în ierarhia judeţeană de anul acesta. De aceea, atenţionăm părinţii că procesul de admitere se face ţinând cont de mai mulţi factori pe care nu îi pot controla (numărul de elevi care au optat pentru o specializare, media de admitere a acestora, poziţia pe fişa de opţiuni a fiecărui elev a unităţii şi a specializării respective) şi, pentru a evita situaţiile neplăcute în care un elev cu media de admitere mare nu este repartizat într-o clasă corespunzătoare, singura soluţie este să fie completate în mod realist cât mai multe opţiuni”, se arată într-un comunicat de presă al ISJ Cluj.

Pentru informaţii privind completarea fişei de înscriere, părinţii se pot informa accesând următorul link http://admitere.edu.ro/Foaia.aspx

De asemenea, pentru absolvenţii din alte judeţe care doresc să urmeze învăţământul liceal la Cluj există un centru special de înscriere, organizat la Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică , , Octavian Stroia” Cluj-Napoca, strada Calea Turzii, nr.2, cu program între 8-12 iulie 2016 de la ora 9 la ora 16. 

Postaţi un comentariu