Deficitul bugetar e în creştere, dar în grafic

Deficitul bugetar pe primele 11 luni din 2013 a urcat la 1, 56% din PIB faţă de 1, 21% din PIB la finalul lunii octombrie, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

Ţinta de deficit bugetar pentru 2013 este de 2, 5% din PIB, revizuită în creştere cu 0, 2 puncte procentuale la ultima rectificare bugetară şi agreată cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), transmite Agerpres.

‘Conform datelor operative, execuţia bugetului general consolidat în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2013 s-a încheiat cu un deficit de 9, 8 miliarde lei, respectiv 1, 56% din PIB, nivel ce se menţine în parametrii agreaţi cu partenerii noştri internaţionali şi confirmă politica de consolidare fiscală. Soldul primar aferent aceleiaşi perioade este pozitiv (+0, 1 % din PIB), menţinându-se în limitele cerute de o politică bugetară prudentă şi sustenabilă’, precizează MFP.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 182, 6 miliarde lei, reprezentând 29, 2% din PIB, au fost cu 4, 1% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Încasările din impozitul pe profit au crescut cu 1, 2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012.

Încasările din impozitul pe venit au crescut cu 7, 9% datorită creşterii veniturilor salariale, ca urmare a reîntregirii salariilor personalului bugetar, a creşterii punctului de pensie şi a majorării salariului minim de la 1 februarie 2013 şi respectiv 1 iulie 2013.
Faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, veniturile din TVA au crescut cu 4%, în condiţiile în care încasările din TVA au crescut cu 4%, în timp ce rambursările au fost cu 4, 6% mai mari.

Accizele au crescut cu 3, 4% ca urmare a majorării accizei la motorină, bere şi ţigarete, precum şi a influenţei cursului de schimb luat în calcul la plata accizelor.

Creşteri semnificative s-au înregistrat la încasările din dividende (+194, 4 milioane lei), taxa pe utilizarea bunurilor (+907, 8 milioane lei, în principal, ca urmare a încasării taxelor de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio), precum şi din sumele din vânzarea certificatelor de emisie (+ 125, 6 milioane lei).

Încasările din contribuţiile de asigurări sociale au crescut cu 5%, datorită creşterii veniturilor salariale, ca urmare a reîntregirii salariilor personalului bugetar şi a majorării salariului minim de la 1 februarie 2013 şi respectiv 1 iulie 2013. Încasările din contribuţiile de asigurări au fost afectate de obligaţia de restituire a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate către pensionari dar şi de creşterea în anul 2013 cu 0, 5 puncte procentuale a cotei de contribuţii aferentă fondurilor de pensii administrate privat de la 3, 5% la 4%.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile din impozite şi taxe pe proprietate cu 6, 2 % şi la taxe pe utilizarea bunurilor şi autorizarea utilizării bunurilor cu 4, 2%.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au continuat evoluţia ascendentă fiind cu 13, 2% mai mari faţă de cele din luna precedentă.

În bugetul general consolidat sunt înregistrate numai sumele rambursate de Uniunea Europeană aferente proiectelor al căror beneficiari sunt instituţiile publice, nefiind incluse şi cele destinate sectorului privat.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 192, 4 miliarde lei, reprezentând 30, 8% din PIB, au crescut în termeni nominali cu 3, 3% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, dar ca pondere în PIB au scăzut cu 0, 9 puncte procentuale.

S-au înregistrat creşteri la cheltuielile de personal (+13, 6%), ca urmare a reîntregirii salariilor personalului bugetar şi a plăţii obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti. Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut de asemenea cu 11, 3%, ca urmare a măsurilor legislative şi a resurselor alocate în scopul plăţii arieratelor de către administraţiile locale, precum şi pentru plata arieratelor la spitale conform HG 278/2013.

De asemenea, creşterea cheltuielilor cu bunuri şi servicii a fost determinată de implementarea Legii nr. 72/2013 prin care s-a transpus în legislaţia românească Directiva nr. 7/2011 privind combaterea întîrzierilor în efectuarea plăţilor comerciale.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 25, 3 miliarde lei, respectiv 4, 05% din PIB.

 

Postaţi un comentariu