CTP eliberează abonamentele gratuite pentru pensionari

Ca urmare a H.C.L. Nr. 715/2007, completată prin prevederile H.C.L. Nr. 195/2009, toate persoanele vârstnice şi pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca, ale căror venituri lunare sau cuantumuri înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” sunt de până la 1.300 RON sau cuprinse între 1.301 şi 1.500 RON, beneficiază de gratuitatea transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile în municipiul Cluj-Napoca şi respectiv, pe o singură linie în municipiul Cluj-Napoca.

De asemenea, se vor elibera abonamente gratuite pe toate liniile pentru toate persoanele vârstnice şi pensionarii cu domiciliul stabil în Cluj-Napoca, care au împlinit vârsta de 70 ani (indiferent de cuantumul venitului sau al pensiei), precum şi pentru cetăţenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca (indiferent de cuantumul venitului).

Abonamentele gratuite pe toate liniile pentru pensionari şi persoane vârstnice sunt valabile şi pentru liniile metropolitane din comunele Floreşti şi Apahida.

De asemenea, persoanele beneficiare ale L 118/1990, L 189/2000 si OUG 214/1999 primesc abonamente gratuite pe toate liniile în cadrul Asociaţiei Metropolitane de Transport Public Cluj (municipiul Cluj-Napoca, comunele Floreşti, Apahida, Baciu, Chinteni, Feleacu şi Ciurila).

Pentru a evita aglomeraţia la chioşcurile CTP Cluj-Napoca S.A în preajma sărbătorilor de iarnă, reamintim că eliberarea abonamentelor pentru anul 2015 se desfăşoara în perioada 15.12.2014 – 10.01.2015. Persoanele încadrate în categoriile de mai sus să pot prezinta la următoarele puncte de eliberare a abonamentelor:

Cart. Mărăşti:

– SEDIU CTP – B-dul 21 Dec. nr.79A

– ARTE PLASTICE – Str. A. Vlaicu

– IRA – Str. A. Vlaicu

Cart. Gheorgheni:

– BISTRIŢEI – Str. N. Titulescu

– BĂIŞOARA – Al. Băişoara

Cart. Zorilor:

– ZORILOR – Str. Observatorului

Cart. Mănăştur:

– MINERVA – Str. Primăverii

– CÂMPULUI – Cl. Mănăştur

– CALVARIA – Str. Primăverii

Cart. Grigorescu:

– 1 DECEMBRIE 1918 – Str. Fântânele

– BUZĂU – Str. Al. Vlahuţă

Cart. D. Rotund, Iris:

– GARA – P-ţa Gării

– CLUJANA – P-ţa 1 Mai

Centru:

– P-ţa M.VITEAZUL – P-ţa M.Viteazul

Pensionarii şi persoanele vârstnice vor avea asupra lor următoarele documente:

  • Buletin / carte de identitate;
  • Ultimul cupon de pensie;
  • Ultimul abonament – se va preda;
  • Fotografie recentă;

În plus, beneficiarii L118, L189 si OUG214 vor prezenta la biroul de abonamente:

  • Decizia sau Hotărârea de la C.J. de Pensii Cluj ;
  • Două copii după ultimul cupon de pensii.

Persoanele care în anul 2014 nu au beneficiat de abonament sau l-au pierdut se vor prezenta la biroul de abonamente SEDIU CTP Cluj-Napoca S.A. – B-dul 21 Dec. nr. 79A, având asupra lor şi decizia de pensionare.

Postaţi un comentariu