Controale în zona lacurilor de acumulare Tarniţa şi Someşul Cald

Foto: visitclujnapoca.ro
eepurl.com

Prefectul judeţului Cluj, Gheorghe Vuşcan, a dispus constituirea unei comisii de verificare a respectării legislaţiei specifice privind protecţia mediului în zona lacurilor de acumulare Tarniţa şi Someşul Cald din judeţul Cluj, după ce în mass media au apărut informaţii privind deversări de ape uzate şi gunoaie în aceste lacuri.

Comisia care urmează să întreprindă acţiunile de verificare este formată din reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Regional Cluj şi ai Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa şi va fi însoţită în teren de către reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj, Inspectoratului Judeţean în Construcţii Cluj, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, S.C. Companiei de Apă „SOMEŞ” S.A. şi ai S.C. Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocentrale Cluj. De asemenea, la acţiunile de control vor participa şi primarii unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află lacurile de acumulare Tarniţa şi Someşul Cald.

Acţiunile de verificare, desfăşurate în limita competenţei legale a fiecărei instituţii participante, vor viza respectarea de către proprietarii de construcţii din zonele limitrofe lacurilor de acumulare Tarniţa şi Someşul Cald a reglementărilor în vigoare privind protecţia mediului înconjurător, respectiv: deversarea apelor uzate, depozitarea/eliminarea deşeurilor menajere, precum şi a dejecţiilor animaliere. Totodată, va fi verificat modul de respectare a zonelor de protecţie ale lacurilor de acumulare în ceea ce priveşte ocuparea terenurilor, amplasarea construcţiilor şi amenajărilor aferente, precum şi activităţile desfăşurate în aceste zone, potrivit prevederilor legale specifice în vigoare.

La finalizarea acţiunii de control, Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj va aduce la cunoştinţa opiniei publice rezultatele constatărilor din teren.

Postaţi un comentariu