Consiliul Judeţean vrea să instituie restricții de tonaj şi viteză pe DJ 108 C Gârbău – Leghia (DN 1)

Sediul Consiliului Județean Cluj

Consilierii judeţeni vor dezbate la viitoarea şedinţă un proiect de hotărâre iniţiat de preşedintele CJ Cluj, proiect care vizează introducerea unor restricții de circulație pe drumul județean DJ 108C Gârbău – Leghia (DN 1), sectorul cuprins între km 5+600 și km 28+050.

Iniţiativa vine în urma numeroaselor sesizări transmise Consiliului Județean de către primăriile comunelor Aghireșu și Gârbău, în care se reclamă circulația pe DJ 108C, cu viteză ridicată, a unor autobasculante de mare capacitate, supraîncărcate. Ca urmare o echipă de specialiști din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat a Județului Cluj a efectuat o serie de controale în teren, pentru a constata cele invocate.

În urma acestor verificări, aspectele sesizate s-au confirmat, motiv pentru care echipa de control a propus adoptarea mai multor restricții, atât în ceea ce privește tonajul, cât și viteza de deplasare. În acest sens, potrivit proiectului supus spre aprobare se propune limitarea masei autovehiculelor la valoarea de 20 de tone – masă totală maximă, precum și instituirea unei limite de viteză de 30 de km/h în interiorul localităților Gârbău, Aghireșu-Fabrici, Aghireșu și Leghia, măsură valabilă pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată între 3,5 și 20 de tone.

Măsura restrictivă referitoare la tonajul autovehiculelor nu va fi aplicată însă transporturilor de persoane, transporturilor de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, vehiculelor care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturilor funerare, transporturilor poștale, transporturilor de echipamente de prim ajutor, transporturilor pentru distribuirea de carburanți, transporturilor de mărfuri sub temperatură controlată, transporturilor pentru tractări vehicule avariate, transporturilor pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate, transporturilor cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării, transporturilor de apă îmbuteliată, transporturilor produse provenite din exploatări agricole, transporturilor de materiale de construcții aferente construcției unor obiective civile destinate persoanelor fizice, precum și transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale.

Totodată, în perioada de instituire a acestor restricții, autovehiculele a căror masă maximă autorizată depășește limita impusă sunt sfătuiți să utilizeze ruta ocolitoare DN1 – DN1J.

Postaţi un comentariu