Consiliul Judeţean vrea să cumpere o clădire pentru viitorul Spital Pediatric Monobloc

Consiliul Județean Cluj demarează procedura de identificare și achiziționare a unui imobil care să găzduiască viitorul Spital Pediatric Monobloc.

Necesitatea dării în folosință cât mai urgente a unui asemenea spital este dată  de faptul că în momentul de față Spitalul de Copii își desfășoară activitatea în nu mai puțin de 14 clădiri aflate în 9 locații diferite, clădirile în cauză sunt vechi, într-o stare precară și, o bună parte dintre ele, revendicate, ceea ce face imposibilă repararea capitală și modernizarea lor de către Consiliul Județean. Nu în ultimul rând, din cauza acestor inconveniente, există riscul ca în viitor instituțiile abilitate, respectiv Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Direcția de Sănătate Publică, dar nu numai, să nu mai poată prelungi avizele de funcționare acordate Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii.

Consiliul Județean Cluj a formulat deja, pe baza  propunerilor specialiștilor din domeniu și a exigențelor legale în materie, o serie de cerințe minimale pe care imobilul ce va găzdui acest spital va trebui să le îndeplinească.

“În acest sens, Consiliul Județean lansează public, tuturor persoanelor interesate, invitația să își manifeste în scris, în termen de zece zile, intenția de a depune o ofertă de vânzare a unui imobil care să îndeplinească cerințele minimale prevăzute pentru Spitalul Pediatric Monobloc”, se arată într-un comunicat al instituției.

Principalele avantaje ale unui spital pediatric monobloc se referă la:

-reducerea cheltuielilor (utilități pentru o singură clădire, existența unui singur punct al laboratorului, existența unui singur bloc alimentar, o singură farmacie, un singur ambulator cu multiple cabinete, mai puține spații care trebuie dezinfectate);

-un control și o supraveghere sporită a secțiilor, o colaborare mai ușoară între secții, funcționalitate net superioară;

-realizarea de blocuri operatorii cu săli de operații de dimensiuni și utilități corespunzătoare, contribuind astfel la scăderea numărului de infecții nozocomiale;

-înființarea unității de transfuzie sangvină conform legislației în vigoare și comasarea celor 2 puncte de transfuzii existente în spital.

Ce caracteristici va avea viitorul spital

În prezent, suprafaţa utilă desfăşurată a Spitalului Clinic Județean de Urgență pentru Copii este de 25.000 mp, suprafațăcare, în actuala structură dispersată, este insuficientă. Se estimează o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 40.000 mp, necesară pentru respectarea circuitelor necesare aferente celor 606 paturi.

 1. SPECIALITĂŢI CU NUMĂR DE PATURI

-spital de 506 paturi pacienţi, plus 100 paturi mame (însoţitori)

 1. Specializare continuă
 2. a) pentru specializarea Pediatrie Acuţişi Cronici

– Pediatrie I – 75 paturi;

– Pediatrie II – 86 paturi

– Pediatrie III – 70 paturi

– Pediatrie IV –Distrofici – Recuperare Nutriţională – 25 paturi

– Compartiment Genetică Medicală – 15 paturi

 1. b) pentru specializarea Neonatologie–Prematuri– 25 paturi
 2. c) pentru specializarea Nefrologie–25 paturi

Staţie de hemodializă cronică în regim de spitalizare de zi pentru 10 aparate

 1. d) pentru specializarea Chirurgieşi Ortopedie Pediatricăşi Chirurgie Plastică – 50 paturi
 2. e)  pentru specializarea O.R.L–15 paturi
 3. f) ) pentru specializarea Anestezieşi Terapie Intensivă– 30 paturi
 4. g) pentru specializarea Pneumologie- TBC–25 paturi

h ) pentru specializarea Neurologie –35 paturi

 1. i) pentru specializarea Psihiatrie (inclusiv Toxicomanie) -30 paturi
 2. j) UPU
 3. Spitalizare de zi–60 paturi

Ambulator 20 – 30 de cabinete consultaţii

Spaţii comune

Spaţii de diagnostic şi tratament

Spaţii –  zone administrative

Spaţii de învăţământ.

Postaţi un comentariu