Consiliul Judeţean licitează din nou închiderea rampelor de la Câmpia Turzii şi Dej

Sediul Consiliului Județean Cluj

 Consiliul Județean Cluj a lansat în sistemul în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P.) licitaţia privind „Proiectarea și execuția lucrărilor necesare închiderii și ecologizării depozitelor de deșeuri urbane neconforme din Câmpia Turzii și Dej, județul Cluj”.

Valoarea lucrărilor este estimată la 9,7 milioane de lei. Contractul de lucrări va fi atribuit în urma derulării unei licitații deschise, pe loturi, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut. În 14 noiembrie vor fi deschise ofertele după care va urma atribuirea contractului și emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Cei care câştigă licitaţia vor avea la dispoziție o perioadă de maximum 12 luni pentru realizarea efectivă a lucrărilor, din care cel mult patru luni vor fi alocate proiectării și opt luni execuției.

“În ceea ce privește activitățile ce urmează a fi efectuate pentru închiderea depozitelor  neconforme din Câmpia Turzii și Dej, în suprafață totală de 71.812 mp, cele de proiectare vor consta în elaborarea de studii geo și topo, obținerea autorizațiilor, avizelor și acordurilor necesare, elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, revizuirea Acordului de mediu în concordanță cu soluțiile tehnice propuse de viitorul contractor, elaborarea planului de întreținere post-închidere, etc. În același timp, lucrările de execuție vor viza, în principal, profilarea și reconfigurarea depozitelor și, respectiv, acoperirea cu un strat de pământ peste care se va realiza o înierbare a întregii suprafețe. Totodată, vor fi efectuate lucrări de drenaj, drumuri de acces, sisteme de colectare a apelor pluviale, precum și alte categorii de lucrări necesare închiderii gropilor neconforme aferente fiecărui amplasament”, spun reprezentanţii CJ Cluj.

Este pentru a doua oară când se organizează o licitaţie pentru aceste lucrări. Aceasta deoarece contractul încheiat în 2015 cu Asocierea S.C. Geiger Transilvania SRL – Wilhelm Geiger GmbH a fost reziliat după ce firma a solicitat în mod total nejustificat suplimentarea valorii lucrărilor cu o sumă considerabilă,  respectiv cu nu mai puțin de 6.150.000 de lei.

  

Postaţi un comentariu