Consiliul Judeţean Cluj vrea garanţia de bună execuţie pentru drumul Ic-Ponor

Consiliului Judeţean Cluj a introdus astăzi la Secţia Civilă a Tribunalului Cluj cererea de chemare în judecată a Băncii Transilvania, cerere prin care se solicită obligarea societăţii bancare la plata sumei de 3.293.909, 76 lei reprezentând prejudiciul cauzat, dobânzile legale şi plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Motivul chemării în judecată pe considerentul răspunderii civile delictuale îl reprezintă acţiunea băncii care a eliberat S.C. MBS GROUP S.R.L. garanţia de bună execuţie constituită în cadrul contractului care viza lucrările derulate în cadrul proiectului cu finanţare europeană având ca obiect „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele – Prislop – Ic Ponor”.

Reprezentanţii CJ subliniază că instituţia bancară a eliberat această garanţie deşi cunoştea faptul că pe rolul instanţelor de judecată se afla un proces care avea exact acest obiect, proces nefinalizat şi în care nu exista o hotărâre definitivă şi executorie. Mai mult, Consiliul Judeţean Cluj solicitase anterior Băncii Transilvania, încă din luna ianuarie 2014, executarea garanţiei de bună execuţie, motivul reprezentându-l faptul că, în urma efectuării unei expertize de către persoane autorizate şi atestate în domeniu, cu privire la conformitatea lucrărilor executate de Asociere în cadrul proiectului, acestea au constatat existenţa unor neconformităţi ale lucrărilor, în special cu privire la nerespectarea claselor de betoane, nerespectarea proiectului tehnic revizuit ş.a., răspunsul Băncii la această solicitare fiind unul negativ.

În cadrul procesului, prima instanţă, cea de fond, s-a pronunţat în favoarea MBS GROUP S.R.L. Judeţul Cluj a formulat apel, iar în data de 16.06.2015, instanţa de apel a admis acţiunea Judeţului Cluj, prin această decizie S.C. MBS Group S.R.L pierzând definitiv dreptul de a solicita eliberarea garanţiei.

Ca urmare a acestei hotărâri favorabile şi a soluţionării în mod definitiv a litigiului, Judeţul Cluj a solicitat din nou Băncii Transilvania, prin adresa cu nr.1013/15.01.2016 executarea garanţiei de bună execuţie. Ca răspuns la această cerere, prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj sub nr. 2169/01.02.2016 Banca Transilvania a comunicat imposibilitatea soluţionării favorabile a acestei solicitări, motivat de faptul că garanţia de bună execuţie a fost eliberată societăţii MBS GROUP S.R.L încă din anul 2014.

„În contextul în care, în mod pe deplin justificat, Judeţul Cluj a câştigat definitiv şi irevocabil acest proces, de îndată ce am luat act de această eroare a Băncii am acţionat-o în instanţă, solicitându-i să suporte toate prejudiciile cauzate în acest fel. Urmează ca acest proces să parcurgă paşii prevăzuţi de lege iar în final instanţa de judecată să decidă în funcţie de probele administrate” a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Marius Mânzat.

Postaţi un comentariu