Consiliul Judeţean caută avocat într-un proces intentat de o societate la care e unic acţionar

eepurl.com

Consilierii judeţeni vor dezbate la şedinţa de miercuri 28 ianuarie un proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Judeţului Cluj, în dosarul nr. 5725/117/2014 aflat pe rolul Tribunalului Cluj.

Mai exact este vorba despre dosarul privind contestarea licitaţiei având ca obiect: ”Dezvoltare parc industrial Tetarom I – edificare clădiri, extindere şi modernizare infrastructură”.

În martie 2014 câştigătoare a licitaţiei a fost desemnată Asocierea Trustul de Instalaţii Montaj şi Construcţii SA, SC Grup 4 Instalaţii SA, SC Electroconstrucţia Elco Cluj SA, Regia Autonomă a Drumurilor Judeţene Cluj, aceasta din urmă devenind între timp Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj S.A. Împotriva acestei decizii , asocierea SC ACI Cluj SA, SC Electromontaj SA Bucureşti, SC Nord Conforest SA a formulat o contestaţie pe motiv că unul dintre membrii asocierii declarate câştigătoare nu a respectat a prevederile articolului 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.

Considerând contestaţia fondată, Judeţul Cluj nu s-a opus admiterii acesteia pe motiv că din consiliul de administraţie al Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene Cluj făcea parte şi Găbudean Călin Marcel, soţul consilierului judeţean Găbudean Raţiu Adina Maria.

“Astfel, deşi doamna consilier judeţean Găbudean Raţiu Adina Maria nu a fost implicată deloc în procesul de verificare/evaluare a ofertelor, considerând că ne aflam în situaţia conflictului de interese reglementat de articolul 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, Judeţul Cluj nu s-a opus admiterii contestaţiei formulate de SC ACI CLUJ SA, întrucât a fost considerată fondată”, se arată în referatul care însoţeşte proiectul de hotărâre.

De altfel, în aprilie 2014 şi Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a admis în parte contestaţia formulată de către SC ACI Cluj SA, a dispus anularea raportului procedurii şi a dispus reevaluarea ofertei declarate anterior câştigătoare. Asocierea Trustul de Instalaţii Montaj şi Construcţii SA, SC Grup 4 Instalaţii SA, SC Electroconstrucţia Elco Cluj SA, Regia Aautonomă a Drumurilor Judeţene Cluj a contestat în instanţă decizia CNSC dar Curtea de Apel Cluj a respins plângerea.

“Nemulţumite de decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi a Curţii de Apel Cluj, Trustul de Instalaţii Montaj şi Construcţii SA, SC Grup 4 Instalatii SA, SC Electroconstructia Elco Cluj SA au formulat acţiunea în pretenţii ce face obiectul dosarului nr. 5725/117/2014 aflat pe rolul Tribunalului Cluj, în care Judeţul Cluj şi Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj S.A. au calitatea de pârâţi. De asemenea, Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj S.A. (societate al cărui unic acţionar este Judeţul Cluj) a chemat în garanţie Judeţul Cluj”, se mai arată în referatul de specialitate.

Ca atare, în această situaţie juriştii Consiliului Judeţean Cluj consideră că se află în conflict de interese şi este necesară angajarea unui avocat care să reprezinte instituţia în acest proces. „Astfel, în litigiul susmenţionat, consilierii juridici angajaţi în cadrul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ trebuie să formuleze poziţia procesuală şi să reprezinte interesele Consiliului Judeţean Cluj, în sensul opunerii atât la acţiunea reclamanţilor, cât şi la cererea de chemare în garanţie formulată de Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj S.A.. Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj S.A. (societate al cărui unic acţionar este Judeţul Cluj) a chemat în garanţie Judeţul, devenind astfel parte adversă acestuia. Totodată, Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj S.A. l-a chemat în garanţie şi pe domnul Găbudean Călin Marcel, soţul doamnei consilier judeţean Găbudean Raţiu Adina Maria. Din acest punct de vedere, considerăm că ne aflăm în situaţia unui conflict de interese, întrucât vom ajunge în situaţia de a reprezenta Judeţul Cluj împotriva unei societăţi al cărui unic acţionar este tot Judeţul Cluj. Având în vedere cele de mai sus, pentru a nu plana nicio suspiciune asupra asigurării unei apărări corecte în prezenta cauză, considerăm necesară achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Judeţului Cluj”, se arată în încheierea referatului semnat de vicepreşedintele Horaţiu Cătărig.

Postaţi un comentariu