Burse școlare în valoare de 10 milioane de lei pentru elevii clujeni

Foto: Dan Bodea

Elevii clujeni au primit anul trecut burse școlare în valoare de 9.205.630, 85 de lei, în cadrul sistemului public de burse creat la propunerea edilului Emil Boc. Acestei sume i se adaugă 73.000 de lei acordaţi elevilor clujeni olimpici, precum şi 7.000 de lei tinerilor absolvenţi care au luat nota 10 la examenul de Bacalaureat, totalul alocărilor ridicându-se, astfel, la 10 milioane de lei, sumă alocată pentru susţinerea educaţiei la Cluj-Napoca.

„Dorim să recomensăm efortul şi dorinţa elevilor de a învăţa, de a se educa, pentru că, viitorul Clujului depinde de acest lucru. Cu cât tinerii noştri vor fi mai instruiţi, cu atât mai mari vor fi şansele lor de acces la un nivel ridicat al calităţii vieţii, precum şi oportunitatea de dezvolta municipiul în direcţia pe care am identificat-o ca oportună, în urma elaborării strategiei municipiului pentru următorii ani”, a explicat primarul Emil Boc.

La mai bine de un an de la implementarea acestui nou sistem, ponderea burselor de performantă şi merit este în creştere, fapt care demonstrează implicit creşterea performanţelor şcolare ale elevilor din municipiul nostru. Practic 81, 4% din totalul banilor au ajuns la cei cu rezultate bune şi excelente la învăţătură, (74, 42 % dintre bursele acordate de municipalitate au fost cele de merit, 1, 18% de performanţă 5, 77 % burse de studiu), diferenţa de 18, 6 % fiind bursele sociale – importante pentru a asigura accesul categoriilor defavorizate la actul de educaţie.

Cuantumul burselor este de 90 de lei pentru bursa de merit, 120 de lei, pentru bursa de performanţă, 70 de lei – bursa de studiu şi 60 de lei – bursa socială.

Bursele de care pot beneficia elevii clujeni care urmează cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale; au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8, 50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului primar, gimnazial, liceal sau profesional; au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS; au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7, 00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa. Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor.

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat: orfani de ambii părinţi sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor. Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar; elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu; elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

1 Comentariu

  1. kk spune:

    bursele de merit se impoziteaza? in loc de 180 lei cat ar fi trebuit sa primim pe 2 luni am primit doar 157 lei…..cum este posibil?

Postaţi un comentariu