Amprentele Unirii între coperțile unui album

Singurul album în care au fost strânse cele nouă fotografii originale realizate în timpul evenimentelor de la 1 Decembrie în 1918 este expus în această perioadă la Muzeul de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Albumul a fost dăruit în 1919 cardinalului Iulius Hossu, iar după arestarea acestuia a fost păstrat, în secret, de familia lui Alexandru Borza, părintele Grădinii Botanice din Cluj. După 1990, moştenitorii botanistului l-au donat pus la dispoziţia publicului.

Femeia care a avut în mâini istoria
Povestea albumului de la Cluj, unicul care a rezistat peste timp, este la fel de monumentală precum însemnătatea evenimentelor de la 1 Decembrie imortalizate de fotograful Samoilă Mîrza. În interiorul coperților vișinii se regăsesc originalele unor fotografii care au devenit celebre abia după ce au fost publicate în manualele de istorie. Facem referire aici la ilustrata în care este prezentată delegaţia din Galţiu la Marea Adunare Naţională.

Mai puţin cunoscută este fotografia care îl înfăţişează pe viitorul cardinal Iuliu Hossu, pe atunci episcop greco-catolic de Gherla, care a citit mulţimii adunate la Alba-Iulia hotărârea de Unire a Transilvaniei cu România. Albumul a ajuns în cele din urmă în familia marelui botanist Alexandru Borza, care a participat ca delegat la Marea Unire din 1918. Fiica acestuia, Viorica Lascu, a fost cea care l-a redat publicului.

”Albumul Unirii a fost păstrat de D-na Prof. Viorica Lascu, care l-a primit de la tatăl său, Preotul greco-catolic Alexandru Borza, profesor univ. Doctor și întemeietorul Grădinii Botanice din Cluj. Viorica Lascu s-a născut în 1919, anul în care albumul i-a fost dăruit cardinalului Iuliu Hssu. Este fiica Veturiei Negruţiu descendentă dintr-o familie de preoţi greco-catolici şi profesori şi a lui Alexandru Borza, preot greco-catolic venit de pe băncile Şcolilor Blajului, profesor universitar, doctor docent de Botanică, rector al Universității din Cluj, savant botanist român, ales membru post-mortem al Academiei Române”, ne introduce în poveste doamna Viorica Sabo, redactor la biroul de presă al Episcopiei Greco-Catolice Cluj-Gherla.

Păstrătoarea albumului, Viorica Lascu, a fost profesoară de limba şi literatura italiană la catedra de Limbi străine a Facultății de Litere a Universităţii din Cluj. A fost, totodată, unul dintre pilonii de rezistență ai Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică. În timpul persecuţiei comuniste, Viorica Lascu a însoţit Biserica Unită în catacombe, menţinând legătura cu preoţii urmăriţi. Pragul casei ei de lângă Grădina Botanică din Cluj-Napoca l-au trecut mari personalități ale Bisericii, ale culturii, ale neamului românesc, din țară și din străinătate. Aici s-au oficiat Sfinte Liturghii, botezuri, cununii și alte slujbe religioase în perioada de clandestinitate. Pentru neamul din care face parte, Viorica Lascu a înţeles importanţa momentului care l-a constituit Unirea tuturor românilor de la 1 Decembrie 1918.

”Tatăl Vioricăi Lascu, prof. Alexandru Borza, în calitate de secretar al Consiliului Naţional Român de la Blaj, a participat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Între documentele pe care Viorica Lascu, împreună cu istoricul Marcel Ştirban le-au scos la lumină, se află şi o mărturie impresionantă a tatălui său, despre atmosfera entuziastă de la 1 Decembrie 1918: <<În faţa Catedralei a venit toată lumea din Blaj, ţărani din jur, teologii şi elevii mai mari ai şcolilor. A prezidat adunarea vicarul doctor Vasile Suciu, iar eu am fost secretarul mitingului. La început s-a intonate frenetic un Deşteaptă-te, române, iar toată lumea s-a împodobit cu tricolor, pe când steaguri fâlfâiau pe Catedrală şi liceu >>”, povestește Viorica Sabo.

Tezaurul de la Cluj
Preţioasa moştenire, albumul foto, a fost transmisă, în 1948, Părintelui Prof. Alexandru Borza, în calitatea pe care o avea, ca Președinte al Asociației Generale a Românilor Uniți din Eparhia de Cluj-Gherla. La începutul perioadei de persecuţie a Bisericii Greco-Catolice, Episcopul Iuliu Hossu i-a dat în păstrare albumul cu singurele fotografii, realizate de fotograful Samoilă Mârza, la Adunarea de la 1 Decembrie 1918. Acest album a fost păstrat, apoi, cu grijă, de Viorica Lascu, care ulterior l-a încredinţat Episcopului de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu.

Viorica Lascu a încetat din viaţă pe 27 ianuarie 2015, la vârsta de 95 de ani şi a fost înmormântată în cripta familiei din Cetatea Blajului. A îngrijit şi editat, împreună cu istoricul Marcel Ştirban, lucrarea ”Consiliul Naţional Român din Blaj (noiembrie 1918 – ianuarie 1919) Protocoale şi Acte”, mărturie vie a evenimentelor care au culminat cu marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Această lucrare a apărut, în două volume şi a fost premiată, în 1980, de către Academiea Română. Cartea a fost reeditată anul acesta, sub numele „La o sută de ani de la Marea Unire”. În anul 2003, Papa Ioan Paul al II-lea, i-a acordat Vioricăi Lascu ”Titlul Pontifical de Cavaler al Ordinului Sfântului Silvestru, Papă al Romei”.

Fotogaf din întâmplare
Conştient de importanţa fotografiilor făcute, pentru care s-a luptat chiar cu oamenii de ordine ce n-au vrut să-l lase să intre în Sala Unirii, fiindcă nu era el cel chemat, iar cel chemat nu venise, Samuilă Mîrza s-a întors în satul său de lângă Alba Iulia şi a făurit, cu mâna sa, câteva albume, pe care le-a dăruit personalităţilor vremii. Albumele cuprindeau, pe lângă cele cinci imagini de la Marea Unire, şi alte fotografii legate de evenimentul istoric al Unirii.

Un album a ajuns la Regele Ferdinand şi se află şi azi în vistieria Casei Regale, altele la marii oameni politici precum Iuliu Maniu şi I. C. Brătianu, la istoricul Nicolae Iorga sau la un alt protagonist al momentului, Generalul Berthelot, surprins şi el în imagini. Un exemplar al albumului a constituit bază documentară pentru Marile Puteri atunci când au luat decizia, la Congresul de Pace de la Paris din 1919, de a accepta Unirea Transilvaniei cu România. Nu în ultimul rând, unul dintre aceste albume este păstrat la sediul Episcopiei de Cluj-Gherla, fiind primit de către Episcopul eparh, PS Florentin Crihălmeanu, de la fiica marelui savant Alexandru Borza, întemeietorul Grădinii Botanice din Cluj. Este albumul ce a fost dedicat şi dăruitcelui ce a vestit Unirea, Episcopul Iuliu Hossu.

Postaţi un comentariu