Ajutor de 250.000 de euro pentru copiii defavorizați din Cluj și Bihor

Foto: jurnalul.ro

“Educaţia de calitate este pentru toţi!” este un proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, care acoperă activitatea din patru centre comunitare administrate de Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie, din Cluj-Napoca, Câmpia Turzii, Viişoara – judeţul Cluj şi Popeşti – judeţul Bihor. În cadrul acestui proiect se vor oferi servicii sociale integrate, prin activităţi educative şi de consiliere, adresate unui număr de 150 de copii proveniţi din familii dezavantajate social. Pentru continuarea activităţilor şi îndeplinirea misiunii, fundaţia a obţinut un grant în valoare de 249.975 Euro (90% din bugetul total al proiectului), din fondurile ONG în România

Obiectivele urmărite sunt prevenţia părăsirii timpurii a şcolii de copiii proveniţi din familii defavorizate; dezvoltarea unor abilităţi şi deprinderi sociale care să-i ajute să depăşească situaţiile critice de care se lovesc în familie sau la şcoală, să-şi dezvolte stima de sine şi să câştige încredere în capacitatea lor de a-şi croi un drum mai bun în viaţă; dezvoltarea organizaţională prin extinderea şi diversificarea serviciilor, prin pregătirea şi perfecţionarea personalului, prin dezvoltarea şi aplicarea unor proceduri de lucru şi standarde interne, prin măsurarea perfomanţei fundaţiei pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor dar şi prin creşterea transparenţei şi vizibilităţii fundaţiei.

FRCCF are o experienţă de peste zece ani în acordarea de asistenţă socială, timp în care cca 600 de copii au beneficiat, anual, de sprijin profesional (meditaţii, asistenţă socială, consiliere psihopedagogică şi psihologică, educaţie pentru sănătate, programe de socializare, inclusiv posibilitatea de a face o baie).

Partenerii FRCCF în cadrul acestui proiect sunt Universitatea Babeş-Bolyai, prin Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Primăria comunei Viişoara – Cluj şi Primăria comunei Popeşti – Bihor.

Postaţi un comentariu