1766 locuri la licenţă şi 737 locuri la master disponibile la USAMV Cluj-Napoca

Universitatea de Agronomie și Medicină Veterinară Cluj / Foto: Dan Bodea

Înscrierile pentru studiile de licenţă şi pentru studiile de masterat pentru anul academic 2017-2018 din cadrul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, se fac în perioada 17-22 iulie 2017, la cele cinci facultăţi ale Universităţii – Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară şi Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor.

La nivel de licenţă, în anul academic 2017-2018, pentru cele 23 de programe de studii acreditate, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pune la dispoziţia viitorilor studenţi 850 de locuri bugetate (din care 1 loc special pentru candidaţii de etnie rromă, la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii), 706 de locuri cu taxă şi 210 de locuri pentru învăţământ la distanţă. Detalii aici.

 Detalierea numărului de locuri, pe facultăţi şi domeniu de licenţă, se găseşte aici. 

Admiterea la Facultăţile: Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii, Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor se face fără examen, după media obţinută la examenul de bacalaureat.

Admitere pe bază de examen 

La Facultatea de Medicină Veterinară, candidaţii la linia de studiu în limba română vor susţine două teste grilă, din domeniul biologie, cu o pondere de 20% şi chimie, cu o pondere de 20%, iar media de bacalaureat are o pondere de 60%. La liniile de studiu în engleză sau franceză, probele specifice sunt: voluntariat în creşterea şi protecţia animalelor (atestate şi recomandări), cu o pondere de 10%, precum şi media de bacalaureat sau echivalent, cu o pondere de 90%.

La nivel de master, vor fi scoase la concurs pentru cele 26 de programe de studii acreditate, 410 de locuri la buget şi 327 de locuri cu taxă. Detalii aici.

Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediei generale obţinute (media examenului de licenţă şi media testului grilă, interviului sau eseului).

Taxele de admitere şi taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 pot fi consultate aici

Înscrierile se fac zilnic, în perioada 17-22 iulie, între orele 800-1600, la sediul Universităţii din Calea Mănăştur, nr. 3-5, Cluj-Napoca.

Postaţi un comentariu