10 proiecte pentru aeroport

Foto: Dan Bodea
eepurl.com

Conducerea Consiliului Judeţean Cluj a avut astăzi o întâlnire de lucru cu directorul operaţional al Aeroportului Internaţional “Avram Iancu” Cluj, Iuliu Pop, precum şi cu o echipă de angajaţi ai aeroportului. Scopul întâlnirii l-a reprezentat consultarea în vederea identificării celor mai rapide soluţii pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă la ora actuală Aeroportul clujean.

S-au discutat 10 puncte care privesc tot atâtea proiecte de lucrări şi investiţii în perioada următoare la aeroportul clujean. Şi anume:

– Avizarea în comisia CTE a Studiului de Fezabilitate întocmit în cadrul proiectului , , Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Intermodal pentru pasageri şi marfă la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj”, obiectiv inclus în Master Planul General de Transport al României;

– Supunerea spre aprobarea plenului Consiliului Judeţean a unui proiect de hotărâre pentru acordul realizării construcţiilor care se vor realiza pe terenul proprietate a Judeţului Cluj în cadrul proiectului , , Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Intermodal pentru pasageri şi marfă la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj”;

– Emiterea de către Consiliul Judeţean Cluj a Certificatului de Atestare a Edificării pentru obiectivul , , Platformă de staţionare aeronave Apron 4”;

– Emiterea de către Consiliul Judeţean Cuj a Certificatului de Atestare a Edificării pentru obiectivul , , Pistă de decolare – aterizare de 3500 m, Etapa I şi suprafeţe de mişcare aferente”;

– Semnarea cererii pentru obţinerea Certificatului de Urbanism pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii la suprafaţa de mişcare aeroportuară;

– Demararea procedurilor de achiziţie publică a unui nou studiu de fezabilitate pentru extinderea pistei de decolare – aterizare şi a suprafeţelor de mişcare aeroportuară, sau transferarea sumei către aeroport;-

– Stadiul demersurilor privind darea în administrarea aeroportului a căii de rulare Bravo şi platformei Apron 2.

– Stabilirea regimului juridic al obiectivului , , Pistă de decolare – aterizare de 3500 m, Etapa I şi suprafeţe de mişcare aferente”;

– Desemnarea obiectivului , , Pistă de decolare aterizare de 3500 m, Etapa I şi suprafeţe de mişcare aferente” ca infrastructură critică naţională

– Actualizarea Hotărârii Consiliului Judeţean, privind aprobarea ajutorului financiar la înfiinţare pentru deschiderea de noi rute şi / sau frecvenţe de operare aeriene la Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj.

Toate cele zece puncte dezbătute în cadrul întâlnirii au primit susţinerea conducerii Consiliului Judeţean Cluj, soluţiile agreate de ambele părţi, pentru fiecare problemă punctuală, fiind atât în beneficiul stabilimentului aeroportuar cât şi al pasagerilor care îl tranzitează în fiecare an.

“În prezent, se derulează o serie de proiecte care vizează extinderea şi modernizarea Aeroportului Internaţional , , Avram Iancu” Cluj, această adevărată poartă aeriană a Transilvaniei prin intermediul căreia estimăm că anual aproximativ 1, 3 milioane de persoane, inclusiv turişti şi investitori, vizitează judeţul Cluj şi regiunea Transilvaniei, proiecte care nu pot fi blocate ci trebuie continuate. Mă bucur foarte mult că am reuşit să detensionez situaţia care a fost în ultima vreme între Aeroport şi aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Mihai Seplecan.

Postaţi un comentariu